Studie: Mladí Češi v digitálním světě

čtvrtek, 05. dubna 2012, 07:38 Výzkum MediaGuru

Jak se žije mladé generaci v digitálním světě a jaké jsou její digitální rituály? I na to odpovídá výzkum TNS AISA.

Život ve virtuálním světě bezpochyby v posledních desetiletí zasáhl do života každého z nás. Mladá generace Čechů se ale do této doby přímo narodila, a proto jejich život on-line svět ovlivňuje a určuje ještě intenzivněji. Obecně platí, že chlapci se věnují spíše hloubkovému průzkumu virtuálního světa, zatímco dívky si častěji vystačí s Facebookem.

Internet je pro mladé primárně prostředkem ke komunikaci a zábavě. Ale s tím, že už se neumí bavit jinak než přes internet, to zatím nebude tak horké, protože popularitu internetu stále ještě poráží trávení času s přáteli, partnerem a sportování. Vyplývá to z výsledků první české TRU studie, zpracované v roce 2012 společností TNS AISA, která se zabývá životem mladých Čechů.

Stahovaní hudby, sledovaní videí, sdílení fotek, chatovaní a obecně brouzdání internetem provozuje 82 % všech mladých každý den. Nejčastěji potom vysokoškoláci a naopak nejméně děti do 15 let. „Každý den jim jejich digitální rituály, jako je koukaní a přispívaní na Facebook nebo čtení novinek průměrně zaberou 3 hodiny. Zdá se, že s věkem se závislost na internetu prohlubuje, protože mu věnují čím dál tím víc času,“ uvádí Eva Králová, která se na výzkumu podílela. Zatímco ti nejmladší internet využívají spíše k pasivní zábavě podobně jako televizi, středoškoláci v něm vidí příležitost, jak být ve spojení s ostatními a navazovat nové kontakty. Budují si tak sociální sítě, které podpoří jejich zamýšlený status a postavení ve skupině.

Jako jeden ze tří nejoblíbenějších způsobů trávení volného času označila internet téměř čtvrtina mladých ve věku 12 až 26 let. U středoškoláků platí podobně jako u vysokoškoláků, že chlapci preferují internet dvakrát víc než děvčata. Nejradši u něj tráví čas kluci ve věku 16 až 19 let s 30 % oblibou oproti 16 % u děvčat stejného věku. Vysokoškoláci to mají obdobně s poměrem 24 % u mužů ku 12 % u žen. „Na internetu často tráví čas komunikací s přáteli nebo s partnerem. Virtuální vztahy, ale zatím naštěstí v oblibě nepředčily ty skutečné, které stále mezi mladými vítězí,“ doplňuje Eva Králová.

Asi nebude velkým překvapením, že nejoblíbenější webovou stránkou je Facebook, který uvedlo na prvním místě 69 % mladých. O to více zaujme, že k dalším vyhledávaným webovým stránkám patří Seznam, který nejčastěji navštěvuje polovina dotazovaných. Až za ním se s větším odstupem umístil Google s 24 % a následně YouTube, kam nejčastěji chodí 23 % mládeže. „Mladí ale zřejmě Seznam nevyužívají jako vyhledavač, k tomu slouží spíše Google. Ale často si na Seznamu zřizovali svůj první email, také tam využívají mapy či zpravodajství,“ doplňuje Eva Králová.

Komunitní server Facebook obecně využívají více děvčata. Ve věkové skupině 12 až 15 let u něj tráví nejvíc času „pouze“ 52 % kluků, ale osm z deseti mladých holek. Podobně je tomu i u dvacetiletých (57 % ku 71 %). Pouze u středoškoláků je poměr dívek a chlapců, kteří tráví nejvíc času na Facebooku, vyrovnaný.

A co se týče těch ´krabiček´, které mladým umožňují žít online? Z výsledků studie TRU vyplývá, že stolní počítač, symbol technického pokroku posledních tří dekád dvacátého století, přežívá jen díky oblibě u pařičů her. Ještě méně se do budoucna počítá s obyčejnými mobilními telefony. Nastává totiž věk techniky chytré a hlavně přenosné. Žebříčku nejvíc trendy věcí s přehledem vévodí chytré telefony alias dotykáče. Mezi mladými do 19 let jej má 40 % dotazovaných. Smartphone a laptop – tak zní odpověď na otázku, co si nejvíc mladých pořídilo v uplynulém roce.

Karel Vrána, TNS AISA