Reklamy bojující za svobodu projevu

čtvrtek, 03. května 2012, 07:30 Reklama MediaGuru

Cenzura je nebezpečná nejen pro svobodu projevu, ale pro svobodu vůbec. U příležitosti dnešního Světového dne svobody tisku přinášíme reklamní kampaně, které proti cenzuře bojují.

Světový den svobody tisku byl poprvé vyhlášenv roce 1993 Valným shromážděním Organizace spojených národů s podporou Světové asociace novin (WAN) a Výboru pro svobodu tisku ve světě (WPFC).

Ačkoliv v České republice není svoboda tisku právě horké téma, v jiných částech světa představuje zásadní problém. Proto se jí některé mezinárodní neziskové či nevládní organizace věnují dosti intenzivně.

O svobodu projevu se dlouhodobě zajímají takové organizace, jako je Amnesty International nebo Reportéři bez hranic (Reporters without Borders), jejímž hlavním cílem je ochrana svobody projevu a svobodného přístupu k informacím.

V roce 2003 organizace Reporters Without Borders připravila ve spolupráci s pařížskou pobočkou agentury Saatchi&Saatchi šokující kampaň, sestávající ze tří vizuálů, na kterých byli znázorněni tři zavraždění novináři. Nutno dodat, že všichni tři „zavraždění“, původem belgická televizní novinářka Christine Ockrent či její francouzští kolegové Emmanuel Chain a Guillaume Durand, se mají ve skutečnosti stále čile k světu. Naturalistické vizuály se sloganem „Začněte bojovat za svobodu tisku předtím, než o ni přijdete“ vyvolala značně rozporuplné reakce. Nicméně i přes to se původně francouzská kampaň rozšířila i na americký trh.

Amnesty International v loňském roce spustila kampaň z dílny belgické agentury Air. Kampaň se sloganem „Svoboda projevu potřebuje váš plamen“ (Freedom of expression needs your flame) upozorňuje na skutečnost, že polovina zemí toto základní lidské právo nerespektuje. Na velmi jednoduchém principu je ve spotech i printu ukázán kaskádovitý efekt, jak účast každého jedince dokáže pomoci svobodě projevu.

Dubajská agentura Expression v loňském roce připravila u příležitosti Světového dne svobody tisku kampaň se dvěma vizuály: žena a muž.

Ke stejnému dni v roce 2007 připravila Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství (WAN IFRA) působivou printovou kampaň, která poukazuje na novodobé praktiky cenzury ve jménu národní bezpečnosti a boji proti terorismu. I když se jednotlivé inzeráty čtou celkem obtížně, sdělení je jasné.

Zajímavou kampaň ke svému staletému výročí připravila i Brazilská novinářská asociace, která ve svém spotu ukázala, jak důležitou roli může hrát v novinářském sdělení odstranění byť jen interpunkční čárky.

-kch-