Factum Invenio zkoumá emoční marketing

čtvrtek, 07. června 2012, 07:27 Aktuality MediaGuru

Agentura Factum Invenio vyvinula ve spolupráci se společností GETA Centrum, odborníkem na psychodiagnostické přístroje, nový výzkumný nástroj EMMA (EMotion MArketing), který slouží k objektivnímu měření emocionální a psychické odezvy na audiovizuální podněty, a lze tak využít v neuromarketingovém výzkumu.

Kompaktní přístroj EMMA paralelně měří čtyři objektivní indikátory probíhajících emocí, a to konkrétně kožně galvanickou reakci, tepovou frekvenci, variabilitu srdečního rytmu a tělesnou teplotu. Výhodou tohoto přístroje je, že neomezuje testovanou osobu v jejím komfortu, a minimalizuje tak nežádoucí vlivy na měřené parametry.

Testování přístrojem EMMA umožňuje vypracovat objektivní, vědomě nezkreslenou analýzu reklamního spotu nebo videa. Na jejím základě lze snadno vytipovat nejen silná místa, ale i slabiny – kandidáty na vystřižení. Spolu s následným hloubkovým rozhovorem umožňuje přesné zachycení stavu v momentu expozice a otevírá další možnosti efektivního marketingu a komerční komunikace.

Barbora Úlehlová, odborná garantka metodiky EMMA ve Factum Invenio, na základě nabytých zkušeností říká: „EMMA dokáže ještě víc, než jsme od ní původně očekávali. Když jsme začali testovat, netušili jsme například, jak silnou složkou spotu bývá zvuková stopa. V jednom z testů přitom autentický zvuk vrtulníku zakomponovaný do příběhu zabodoval jako jeden z nejsilnějších momentů. Ani zadavatel, ani komunikační agentura zdaleka nepředvídali sílu tohoto prvku.“

Pro zpracování účinných doporučení stačí u homogenní cílové skupiny měření už na souboru 10 respondentů.

-kch-