Mediální chování decision makerů: roste význam internetu

středa, 20. června 2012, 07:31 Výzkum MediaGuru

Výzkum ve skupině osob s rozhodovacími pravomocemi LAE-ČR-2012 přináší nové výsledky o jejich mediálním chování.

Nejvyšší čtenost z českých deníků má ve skupině čtenářů s rozhodovacími pravomocemi deník Hospodářské noviny. Vyplývá to z výzkumu LAE -ČR-2012, jehož výsledky byly zveřejněny. Hospodářské noviny dosahují v této exkluzivní cílové skupině čtenosti na vydání 89 tis. osob. Následují MF Dnes (88 tis.) a deník (55 tis.). Oproti posledním výsledkům z roku 2010 (LAE se opakuje v rozmezí dvou let) ale došlo ke snížení průměrného počtu deníků na jednoho čtenáře.

Dramaticky se ale mění typy médií, ze kterých decision makeři čerpají ekonomické informace. V průběhu let klesá význam deníků, časopisů, televize a rozhlasu a naopak rapidně stoupá význam internetu.

Hospodářské noviny jsou podle výzkumu také deníkem, který nabízí nejkvalitnější ekonomické informace.

Ekonomické informace na internetu čerpají decision makeři zejména ze serveru Aktuálně.

Z příloh deníků volí decision makeři nejčastěji Magazín Dnes+ TV (suplement MF Dnes) a In Magazín (suplement HN). 

Mezi časopisy vítězí Ekonom před Reflexem, Týdnem a Respektem.

Z rozhlasových stanic je mezi posluchači s rozhodovacími pravomocemi nejposlouchanější ČRo1-Radiožurnál.

Podle výzkumu LAE využívají decision makeři z internetových serverů nejvíce Seznam před Googlem.

Zdroj všech dat: LAE-ČR-2012, Unie vydavatelů, GfK Czech

Metodika výzkumu
2042 respondentů
kombinace náhodného a kvótního výběru
dotazování březen - květen 2012
dotazováno 0,62% cílové skupiny
(každá 162. osoba s rozhodovací pravomocí v ČR)
Kritéria pro výběr respondentů
podnikatel se 3 a více zaměstnanci s objemem investic nad 400 tis.Kč
VŠ vzdělaný samostatně činný vyšší odborník s alespoň jedním zaměstnancem s obratem nad 1,5 mil. Kč
manažer ve firmě nad 10 zaměstnanců, řídící pozice dle velikosti firmy
kvalifikovaný zaměstnanec s čistým příjmem nad 30tis. Kč (v Praze nad 40 tis. Kč)
pracovník ve státní správě s účastí na rozhodování  nad 1 mil. Kč, pozice dle úrovně státní správy

-mav-