PWC: Digitální reklama dosáhne za čtyři roky 38% podílu

středa, 13. června 2012, 08:24 Výzkum MediaGuru

Investice do digitálních médií potáhnou růst mediálního trhu v období do roku 2016, odhaduje nová zpráva od PricewaterhouseCoopers.

Společnost PricewaterhouseCoopers  (PWC) vydává svoji tradiční zprávu o výhledu vývoje médií a zábavního průmyslu, tentokrát do roku 2016 (Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016). Píše o "konci začátku digitálních médií", která se už stala nedílnou součástí reklamních výdajů a předpovídá jejich další růst.

Reklamní výdaje do digitálních médií vzrostly celosvětově v loňském roce o 17,6 %, zatímco výdaje do offline médií rostly pouze o 0,6 %. Aktuální zpráva PricewaterhouseCoopers předpokládá, že podíl digitální inzerce vzroste ze stávajících 28 % na 38 % v roce 2016. Digitál zároveň potáhne růst výdajů v tomto období, když se na zvýšení celkových výdajů bude podílet z necelých 70 %.

Podíl výdajů inzerce do online a offline médií

Výdaje do mobilní internetové reklamy mají podle výhledu vzrůst do roku 2016 o 37 %. S celkovým objemem 25 mld. USD se tak téměř dotáhnou na investice řádkové internetové reklamy. Placené vyhledávání a bannerová reklama budou ale stále hlavními kanály pro komunikaci v online médiích.

Výdaje do typů online inzerce

Na televizním trhu se očekává růst výdajů na TV reklamu v Rusku, které by podle zprávy PWC mělo v celkovém objemu předběhnout i Velkou Británii, Německo, Francii a Itálii a stát se tak do roku 2016 největším evropským TV trhem. Francie se už dostala před Velkou Británii v počtu TV předplatitelů a zařadila se tak za vedoucí Spojené státy.

Vývoj TV investic ve vybraných zemích

Noviny procházejí na jednotlivých trzích odlišným vývojem. V některých zemích lze i do budoucna očekávat pokles (např. USA), kde by se podíl novinové inzerce měl v roce 2016 snížit na menší hodnotu než v roce 2007. Na druhou stranu jihoamerické a asijské země zaznamenávají nárůst investic do reklamy v novinách. Příjmy z digitální distribuce novin začnou ale narůstat a v roce 2016 by už měly dosáhnout 1,2 mld. USD. Narozdíl od příjmů z distribuce tištěných novin, které poklesnou o 0,5 % na 29,7 mld. USD v roce 2016.

Příjmy z tištěné a digitální edice novin

Příznivější vývoj predikuje PWC magazínovému trhu. Přestože v posledních třech letech investice do časopisecké reklamy klesaly, v roce 2012 se mají s výjimkou evropského regionu (resp. regionu EMEA) vrátit k růstu.

Zdroj všech dat: PricewaterhouseCoopers

-mav-