Výnosy distribuční PNS vloni klesly o 12 %

středa, 27. června 2012, 05:30 Aktuality MediaGuru

Společnost PNS, nejsilnější hráč na trhu distribuce tiskovin, dosáhla konsolidovaných výnosů za loňský rok ve výši 4,79 mld. Kč. Čistý obrat holdingu poklesl o zhruba 12,4 %. "Tento pokles byl očekávaný, neboť se počítalo s vlivem poklesu prodejů elektronických médií, dále pak s doznívající ekonomickou krizí a s ní spojenou změnou nákupního chování koncových zákazníků," zdůvodnila firma. Dosažený konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním (EBIT) dosáhl 127 mil. Kč.

Valná hromada schválila výplatu dividendy akcionářům za rok 2011 ve výši 18 Kč na akcii. Celkem tak bude vyplaceno 101,7 mil. Kč (před zdaněním).

Nejvýznamnější událostí roku 2011 byly pro společnost PNS organizační změny a příprava na fúzi dosavadních několika dceřiných společností do jediné - PNS Grosso.  Tuto fúzi už schválil rejstříkový soud a do obchodního rejstříku bude zapsána s účinností k 1.7.2012.

-mav-