Zenith: Mediální trh poroste navzdory krizi

středa, 20. června 2012, 12:36 Aktuality MediaGuru

Vlivem vývoje světové ekonomiky bude růst globálních investic do reklamy nižší, než se původně předpokládalo. Přesto by v letošním roce měl činit 4,3 %, oproti březnovým prognózám mediální agentury ZenithOptimedia, které očekávaly 4,8% růst, a dosáhnou tak 502 mld. USD. Růst potáhnou USA, kde proběhnou prezidentské volby, a rozvojové trhy. Nadále stoupají investice do reklamy na internetu.

Situace v Evropě, a to převážně v jižních státech, zabrzdila růst investic do reklamy na starém kontinentě. ZenithOptimedia předpovídá, že letošní rok reklamní investice v Řecku poklesnou o 19,5 %, ve Španělsku o 12 % a v Portugalsku o 10,4 %. Naopak navýšení je očekáváno v Německu (o 2,1 %) nebo v Rakousku (o 3,9 %).

V Evropě reklamě letos pomohou sportovní události – olympijské hry v Londýně a mistrovství Evropy ve fotbale, díky nimž by i západní Evropa měla zaznamenat mírný růst o 0,4 %. V samotné eurozóně je kvůli hospodářské situaci ve středomořských státech očekáván v roce 2012 pokles o 1,1 %.

V letech 2011 až 2014 ZenithOptimedia předpokládá, že 60 % ​​nárůstu reklamních výdajů bude pocházet z rozvíjejících se trhů, převážně z Brazílie, Ruska, Indie a Číny.

Internet stále poroste

Z hlediska investic do jednotlivých typů médií bude v příštích letech velký nárůst internetu, převážně pak do sociálních médií. Globální investice do reklamy na internetu tak budou v roce 2014 činit 21,5 % (v roce 2011 to bylo 16,5 %) z celkového objemu finančních prostředků vložených do reklamy. Již nyní internetová reklama tvoří více než 25 % v Kanadě, Dánsku, Norsku, Jižní Koreji, Švédsku a ve Velké Británii. Například ve Velké Británii v roce 2011 internetová reklama tvořila 33 % a v roce 2014 by to mělo být dokonce 39 %.

ZenithOptimedia předpovídá nárůst reklamních investic rovněž do televize. Naopak pokles je predikován pro tištěná média.

-mav-