Největší zadavatelé krátí rozpočty víc než celý trh

čtvrtek, 26. července 2012, 07:30 Marketing MediaGuru

Reklamní výdaje do médií největších zadavatelů v Česku klesly v letošním pololetí v souhrnném porovnání více než trh celkem.

Celkové monitorované investice největších tuzemských zadavatelů klesají v letošním pololetí ve srovnání se stejným obdobím vloni více, než o kolik se v tomto období snížily investice do médií za celý trh. Nejsilnějších 15 zadavatelů vložilo do médií podle monitoringu v letošním pololetí o necelých 6 % méně než v prvním pololetí roku 2011. U prvních dvaceti největších zadavatelů jde dokonce o meziroční pokles o 12 %. Výsledek za první letošní pololetí za celý tuzemský trh přitom ukazuje na meziroční pokles o 3,4 %, jak jsme informovali v minulém týdnu.

Protože mezi největšími zadavateli jsou převážně nadnárodní společnosti, může naznačená tendence ukazovat na skutečnost, že v rozhodování nadnárodních klientů hrají v současnosti důležitější roli jiné země v regionu střední Evropy než Česká republika. Z prvních patnácti zadavatelů v letošním pololetí mají v letošním půlroce oproti loňskému prvnímu pololetí vyšší monitorované investice jen společnosti Unilever, L'Oréal, Nestlé, Ferrero a tuzemská společnost Sazka, která se letos vrátila mezi nejsilnější zadavatele.

Top 15 zadavatelů, 1.1.-30.6. 2012, srovnání vs. 1.1.-30.6. 2011

Zdroj: Admosphere

Zároveň je prozatímní letošní průběh mediálních investic, sledovaný po jednotlivých měsících, slabší nejen ve srovnání s loňským, ale i s předloňským rokem. Ani v jednom v měsíci se letošní celkový objem nedostal buď nad úroveň stejného měsíce z předcházejícího roku, nebo nad úroveň stejného měsíce roku 2010.

Vývoj monitorovaných mediálních investic po měsících (2010-2012)

Zdroj: Admosphere

-mav-