Proměny slavných automobilových log II

středa, 04. července 2012, 16:31 Reklama MediaGuru

Logo funguje jako zhuštěný výraz značky či společnosti. U automobilů navíc napomáhá k jejich rychlému rozeznání.

O proměnách slavných automobilových log jsme již jednou psali, nyní přinášíme pokračování o značkách, na které se minule nedostalo.

Volkswagen

Začneme hned u sousedů s jejich lidovým autem. Společnost Volkswagen byla založena v roce 1937 a od svého počátku svou činnost soustředila na výrobu vojenských vozidel a levných aut pro potřebu nacistického Německa. Za jejich designem stál tenkrát již proslulý Ferdinand Prosche. Po 2. světové válce do podniku investovali Britové a udělali z automobilky to, čím je dnes.

První její logo sestávalo z písmene W, umístěného do ozubeného kola se čtyřmi větrnými lopatami, čímž se přibližovalo nacistickému hákovému kříži. Těsně před 2. světovou válkou bylo logo změněno a ponecháno bylo pouze písmeno W v ozubeném kole, které bylo po 2. světové válce nahrazeno kolem normálním. V roce 2000 bylo logo podbarveno modrou barvou,  symbolizující jak pozitivní přístup, tak připravenost automobilky vstoupit do nového milénia.

Opel

Opel patří k automobilkám s dlouhou tradicí. Původně společnost na výrobu šicích strojů a jízdních kol měla ve svém logu iniciály svého zakladatele Adama Opela. Nedlouho po jeho smrti v roce 1985 se společnost po akvizici Lutzmannovy společnosti proměnila v automobilový závod. V roce 1906 se logo mění pod vlivem secesní atmosféry a o čtyři roky později dochází k další proměně, kdy logo dostává tvar oka, které obepíná vavřínový věnec. Od roku 1935 logo dostává kruhový tvar, kterým prolítává stylizovaná vzducholoď, symbolizující pokrok a inovativní přístup. V roce 1964 se začíná místo vzducholodě používat symbol blesku, který je ohraničen obdélníkem na žlutém pozadí. Poté již došlo jen k menším změnám: podoba blesku byla mírně upravena a logo následovalo současný 3D trend.

Porsche

Německou automobilku Porsche založil Ferdinand Porsche v roce 1931. Původně však společnost vlastní auta nevyráběla, poskytovala pouze poradenství v oblasti motorového vývojářství a automobilového designu. Porsche stojí mimo jiné i za návrhem světoznámého Brouka pro automobilku Volskwagen. První auto pod značkou Porsche bylo vyrobeno až v roce 1939. Současné logo pochází z 50. let a odkazuje jak k domovskému Stuttgartu symbolem koně na žlutém pozadí, tak ke znaku státu Bádensko-Württembersko jelením parožím a červeno-černou kombinací. Logo po celou dobu své existence zůstává stejné.

Ferrari

Kůň se objevuje i u jiné známé automobilové značky, a to u italské Ferrari. Černého vzpínajícího se koně si dal na svá auta zakladatel automobilky Enzo Ferrari zejména pro štěstí. Poradila mu to totiž hraběnka Paulina, matka Francesca Barraca, letce první světové války, který měl stejného koně namalovaného na trupu své stíhačky. Žluté pozadí pak odkazuje k městu Modena, kde automobilka sídlí. Logo je rovněž často doplněno o italské národní barvy. 

Ford

Americká automobilka Ford má za sebou již více než stoletou existenci. Její zakladatel Henry Ford ji založil v roce 1903 společně s Dodge Brothers a její první logo obsahovalo kromě celého názvu Ford Motor Co. i místo výroby: Detroit – Mich označující stát Michigan.

V roce 1909 první Fordův inženýr a designér Childe Harold Wills navrhl původně pouze pro svou vizitku psaný font, který dodnes tvoří dominantu loga. V roce 1912 se do loga dostává ovál, který se v roce 1927 zbarvil do modra. V 70. letech získává ovál trochu štíhlejší formu. U příležitosti 100. výročí společnosti bylo v roce 2003 představeno současné logo s názvem „Stoletý modrý ovál“ (Centennial Blue Oval), u něhož přecházejí světlejší odstíny v tmavší a oproti minulé verzi byla zesílena vnitřní bílá oválná linka.

Chrysler

Americká automobilka Chrysler byla založena v roce 1925 Walterem Percym Chryslerem na zbytcích společnosti Maxwell Motor Company. Původní logo představoval kulatý medailónek s nápisem Chrysler napsaným na stuze. V roce 1955 bylo logo redesignováno Virgilem Exnerem a jeho nová podoba s názvem „Forward Look“ znázorňovala posun automobilky do budoucnosti. Skládalo se ze dvou překrývajících se bumerangů, z nichž spodní byl červený a horní modrý. Před rokem 1962 se automobilka odklání od svého dosavadního loga a začíná používat pěticípou hvězdu. V roce 1996 se však opět vrátila k medailónu založenému na původním logu, který byl o dva roky později po sloučení se společností Daimler-Benz doplněn dvěma stříbrnými křídly. Po oddělení od německého partnera se Chrysler opět vrátil ke své pěticípé hvězdě, které používá jako korporátní logo, na automobilech je však nadále k vidění okřídlený medailon. V roce 2009 bylo okřídlené logo modernizováno, tvar křídel se nyní více podobá roztaženým křídlům Astona Martina a ve středu původní medailónek nahradil modrý emblém s bílým nápisem Chrysler.

Logo à la bumerang

Aston Martin

Automobil agenta 007 se řadí mezi luxusní britské zboží. Společnost Aston Martin byla založena v roce 1913 dvěma zručnými mechaniky a automobilovými závodníky Lionelem Martinem a Robertem Bamfordem. Název byl odvozen od příjmení prvního ze jmenovaných a názvu závodu Aston Clinton Hill Climb. Poté, co zaznamenali úspěch při prodeji sportovních vozů značky Singer, rozhodli se vyrábět své vlastní vozy. Od roku 1959 se stává Aston Martin nedílným doplňkem Jamese Bonda, když jej jeho tvůrce Ian Fleming posadil do automobilu DB Mark III. Původně logo sestávalo pouze ze dvou písmen názvu v dvojitém kruhu. V roce 1927 však došlo změny. Název byl do loga dosazen celý a doplněn o křídla, symbolizující rychlost a sílu.

Mazda

Historie japonské automobilky Mazda se píše od roku 1920, kdy byl založen závod Toyo Cork Kogyo Co., který o sedm let později začal s výrobou tříkolových automobilů s názvem MazdaGo. Pro název Mazda existuje dvojí vysvětlení: buď se odvíjí od anglické výslovnosti jména zakladatele firmy Jujiro Matsuda, nebo v sobě reflektuje Matsudův zájem o spiritualitu a náboženství zvaném zoroastrismus, v němž bůh Ahura Mazda představuje boha moudrosti, inteligence a harmonie.

První logo, které se používalo na tříkolových vozidlech, se objevilo v roce 1934. O dva roky později se začalo používat stylizované logo, které odkazovalo k místu výrobu – městu Hiroshima a jejím třem horám. Dále toto logo v latinské abecedě znázorňovalo tři opakující se M, jež znamenala „Mazda Motor Manufacturer“. Prodloužení pak představuje křídla, symbol hbitosti a rychlosti. V roce 1959 se začalo používat nové logo s jedním M s prodlouženými nožičkami nahoru a dolů, které v roce 1979 nahradil stylizovaný název Mazda. Od roku 1991 Mazda používala nový korporátní symbol slunce a plamene v jednom, vyjadřující upřímnou vášeň. Rok poté bylo nové logo pozměněno, a to zejména kvůli tomu, aby se tolik nepodobalo logu francouzského konkurenta Renault. Občas je toto logo přirovnáváno k věčnému plamenu odkazující k náboženství zoroastrismu, jindy se říká, že se má logo podobat designu motoru s rotačním pístem, který automobilka v některých svých modelech stále používá. Doposud poslední redesign byl představen v roce 1997, kdy se do loga vrátilo stylizované okřídlené písmeno M, které ukazuje cestu budoucností. I nadále je však automobilka věrna své spiritualitě, křídla jsou totiž zároveň zoroastriánským symbolem strážného anděla.

-kch-