Rok 1948: Mezník nejen pro reklamu

středa, 01. srpna 2012, 16:53 Reklama, Vývoj reklamy MediaGuru

Rok 1948 v Československu je tradičně chápán jako synonymum markantních změn v oblasti politické, ekonomické i sociální. Celková proměna československé společnosti se dotkla pochopitelně i oblasti reklamy, která stačila po ukončení 2. světové války sotva nabrat znovu ztracený dech. Zbytečně, jak se zdálo.

Vzestup....

Ihned po ukončení války a kapitulaci Německa došlo k obnovení Československé republiky, která již bez území Zakarpatské Ukrajiny pokračovala v duchu prvorepublikových tradic a zvyklostí. Podniky převzala ihned prozatímní národní správa a začalo se s obnovou původní produkce. Bohužel většina továren hlásila mohutné škody na skladových zásobách, či nemožnost zahájit produkci okamžitě. Největší materiální škody byly způsobeny bombardováním a požáry, kvůli tomu firmy přišly také o téměř veškerou reklamní produkci - po válce tak dychtivě žádanou.

Tato situace iniciuje zároveň značný zájem o reklamu a vznikají tak nové a nové reklamní společnosti, které své služby nabízejí ve stále dokonalejším provedení. Mezi těmi, které v tomto období vznikly, je i reklamní kancelář Rapid, o které ještě uslyšíme v souvislosti s následujícím obdobím.  Prohlašuje se za „přísně odbornou, nepolitickou insertní a reklamní kancelář”, která nabízí svým klientům i tzv. službu „zprostředkovatelskou”, což v praxi znamenalo výběr konkrétních médií vzhledem k cílovým skupinám. V podstatě dnešní mediální plán.

Kromě toho se objevují v duchu moderní doby nové reklamní prostředky a kanály, absolutním hitem doby se pak stává možnost inzerovat v letadlech Československých aerolinií a oslovit tak zahraniční klientelu.

„Nejvýhodnější propagační možnost” - inzerovat v letadlech ČSA - nabízela i reklamní agentura REKLAMA A. Čedíka, toho času v držení Vladislava Jedličky.

Reklama v krátkém období let 1945-č8 stihla navázat na předchozí relativně úspěšné období do roku 1939, ba co víc, od začátku se profilovala jako samozřejmá, efektivní a nutná součást každého tržního subjektu.

...A pád

Současně s pozitivní situací na reklamním trhu se však zhoršovala situace hospodářská, vláda nedokázala ustát krizi vyvolanou nedostatkem zboží a neschopností produkce a vše dokonalo rozhodnutí neúčastnit se poválečné obnovy Evropy dle tzv. Marschallova plánu, který nabízel rozumnou cestu nastartování evropských ekonomik. Nic neřešil ani „Dvouletý plán hospodářské obnovy” -  tzv. Dvouletka, která jen anticipovala příchod centrálně plánovaného systému. To už však přichází rok 1948, kdy se dosud demokratické Československo odchyluje od dosavadní politické, ekonomické i sociální politiky a nastoluje vládu jedné strany - Komunistické strany Československa. Ta vidí svůj vzor především v Sovětském svazu a ve snaze nastolit nové pořádky co nejdříve, distancuje se od všech připomínek starých pořádků demokracie. Reklama jako nástroj trhu a především připomínka ekonomického systému, který v očích nové vlády tak selhal, je v tomto okamžiku odsouzena k minimalizaci svých aktivit.

Rokem 1948 zdánlivě končí klasická inspirativní a efektivní reklama. To, co reklamní obor však ještě čekalo v letech následujících, bylo neméně dobrodružné...

Ani „Dvouletka” nesplnila očekávání...

Autorka textu: Kateřina Hlouchová