O2 nově podporuje program Think Big

pondělí, 24. září 2012, 01:55 Aktuality MediaGuru

Program Think Big nadace O2, který podporuje mladé lidi do 26 let při realizaci jejich veřejně prospěšných projektů, otvírá 15. října na dobu dvou měsíců výzvu k přihlášení nových projektů a nápadů. Cílem je v roce 2013 podpořit 300 projektů.

Po celou dobu, kdy bude možné přihlášky podávat, poběží na internetu, v printu a v outdooru na rollingboardech podpůrná kampaň. V kampani budou představeny čtyři podpořené a realizované projekty: nový webový portál pro osoby, kterým zemřel někdo blízký; rekonstrukce zanedbaného sportovního areálu ve funkční bikepark v Ostravě, streetartové dílo, do kterého se aktivně zapojili pražští senioři, či revitalizace lipové aleje v Jižní Moravě.

Program Think Big poskytuje kromě finanční podpory ve výši 10–70 tisíc Kč i telekomunikační balíček služeb O2, mentora z řad zaměstnanců Telefónica a speciální třídenní vzdělávací kurz na projektové řízení, mediální trénink či soft skills. Od vzniku projektu Think Big bylo podpořeno 404 projektů v celkové výši 21,7 milionu korun.

-kch-