Počet čtenářů e-titulů se letos ztrojnásobil

středa, 10. října 2012, 07:44 Aktuality MediaGuru

Digitální distribuce novin a časopisů zaznamenala v posledních měsících vzestup zájmu jak ze strany čtenářů, tak ze strany vydavatelů.  Podle dat největšího distributora v ČR – společnosti Publero – výrazně roste nejen čtenářská základna, ale i počet prodaných vydání a objem tržeb za e-verze novin a časopisů. Pozitivní změnu v přístupu k digitální distribuci periodik lze sledovat také u vydavatelů, kteří ve větší míře vstupují se svými tituly do digitálních trafik či vyvíjejí vlastní in-house řešení digitální distribuce.

V roce 2012 se čtenářská základna registrovaná v digitální trafice Publero.com téměř ztrojnásobila (z 12 000 registrovaných čtenářů v lednu 2012 na 33 000 čtenářů v říjnu 2012). Větší zájem čtenářů o elektronické čtení potvrzuje i zdvojnásobení počtu prodaných periodik za stejný časový úsek. Prodeje všech digitálních verzí novin a časopisů se přitom pohybují v řádu tisíců kusů za měsíc.

Průměrnému čtenáři digitální verze periodického tisku je 18–34 let. Elektronické noviny a časopisy nejčastěji nakupují uživatelé Publera přes PC/notebook (82 % nákupů), zbytek transakcí probíhá přes tablety a mobily. V nákupech přes mobilní zařízení dominují transakce provedené přes iOS (70 % nákupů přes mobilní zařízení).

V České republice existují dva hlavní směry digitální distribuce. Vydavatelé buď nabízejí elektronické verze svých titulů v digitálních trafikách, nebo připravují e-verze titulů vlastními silami v podobě in-house technologických řešení. Někteří vydavatelé také kombinují obě formy distribuce.

-mav-