80. léta v československé reklamě: Nic už ji nezastaví

pondělí, 12. listopadu 2012, 11:25 Reklama, Vývoj reklamy MediaGuru

Úspěšně nastartovaný rozvoj v reklamním odvětví v 70. letech, pokračoval i celé následující desetiletí, nezastavily ho ani ruské tanky, ani následný proces normalizace.

Politicky a společensky chaotický rok 1968 se zapsal do československé historie rozhodně jako jeden z nejméně šťastných. Někteří jej dokonce přirovnávali k druhému Mnichovu, avšak v praxi se nejednalo o likvidační, ale spíše korigující zásah z vnějšku. Změny, které následovaly, a především oslabení vnitřního prostředí, však už naštěstí zásadním vlivem reklamní průmysl u nás nepoškodily.

V říjnu 1974 se konal v Praze pro toto odvětví zcela určující mezinárodní kongres o socialistické propagaci a vnitřním obchodě. Jakkoli zdánlivě ideologicky zatížen, přinesl dvě rozhodující směrnice, kterými se československá reklama měla řídit.

1) Do procesu výroby propagace je nutné začlenit poznatky z vědy.

2) Toto odvětví nadále potřebuje ve své praxi vysoce vzdělané odborníky, kteří budou skutečnými profesionály.

Tyto závěry v praxi znamenaly implementaci základních marketingových postupů uplatňovaných ve všech moderních ekonomikách a zároveň začaly vznikat odborná vzdělávací zařízení v oboru propagace a grafiky. Reklama se pomalu začala stávat prestižním oborem.

Kromě toho vzájemný vztah mezi propagací a grafikou utužovala tradice Grafických bienále pořádaných již od roku 1964, která byla každé čtyři roky věnována reklamní grafice a stala se tak vždy událostí s mimořádným významem.

V této době se také definitivně uzavírá pevné spojenectví mezi reklamou a médii. Rádio a především pak televize jsou média, která zažívají obrovský rozkvět, především pak díky původní tvorbě, která si dovede získat divákovu pozornost.

Rok 1989: reklama na startovní čáře

Ačkoli se poměry v Československu v 90. letech více a více uvolňovaly, přece jen zůstávaly základní věci neměnné. Reklama byla stále ještě více propagací, slovo "reklama" se své návaznosti na prvorepublikovou tradici zbavovalo jen velmi pozvolna a paradoxně stále více zdomácňuje západní "marketing". Přesto už měla své jasné a poměrně důležité místo ve společnosti, ačkoli ta ji jako významný prvek příliš nechápala.

Na konci socialistické éry Československa má obor propagace vybudovanou odbornou strukturu, ročně vycházejí mnohá periodika i monografie na relevantní témata. Dokonce se narušuje monopol Merkuru na výrobu veškeré propagace v zemi, když začínají vznikat především v neziskové sféře organizace typu Sportpropag, která zajišťovala organizaci a propagaci dobrovolných tělesných aktivit.

17. listopad 1989 však všechno změnil. Československo prochází krátkou, ale osudovou revoltou, která má za následek změnu dosavadního totalitního systému za demokracii. Změny, které nutně nastaly, mají za následek mnohdy chaotické, nesystematické kroky, které se nevyhnuly ani oboru propagace. Ze dne na den se skartují mnohé materiály, ale především se vše transformuje dle nového ekonomického systému. Tržní princip přinesl více svobody, možností, ale také nutnost si přivykat na naprosto jiné podmínky. Reklama se stává jedním z nejvytíženějších oborů, jen za první dva roky demokratického Československa vzniká na 3000 nových reklamních firem a agentur. Dostává se jí stejné úlohy, jako v ostatních demokratických zemích a československá reklama na to je připravena.

Autorka textu: Kateřina Hlouchová