Výzkum ČT: Nové Události se divákům líbí

středa, 07. listopadu 2012, 03:24 Aktuality MediaGuru

Za nejdůvěryhodnější hlavní zpravodajskou relaci v zemi považují lidé Události. Hlavní zpravodajská relace České televize je podle průzkumu společnosti TNS AISA nejdůvěryhodnější pro 61 procent lidí, u obou konkurenčních stanic je to třikrát méně. Celkově kladně hodnotí současnou podobu zpravodajství České televize 90 procent oslovených.

Za velmi dobré považuje zpravodajství České televize 46 procent, za dobré 35 procent oslovených, devět procent je hodnotí dokonce jako vynikající. Ostatní dotazovaní označují zpravodajské relace jako ucházející, ale nikoli špatné. I tím se Česká televize odlišuje od konkurence.

Za nejdůležitějšími atributy zpravodajství považují diváci podle průzkumu aktuálnost, srozumitelnost a důvěryhodnost. „Ve všech těchto ohledech dosahuje zpravodajství České televize v porovnání s konkurencí nejlepších výsledků. Velmi spokojeni jsou diváci také s vystupováním a stylem moderátorů a s rychlostí jejich mluvy. Oceňují i příznivou dobu začátku hlavní zpravodajské relace Události, líbí se jim délka jednotlivých příspěvků a jejich řazení. Kladně hodnotí i formu živých vstupů moderátorů z terénu," shrnuje ČT výsledky výzkumu.

Průzkum realizovala ve dnech 30. 10. až 2. 11. společnost pro výzkum trhu TNS AISA na vzorku 1001 respondentů prostřednictvím dotazování za pomoci počítače v domácnostech. Česká televize si nechala průzkum zpracovat jako jeden z nástrojů hodnocení svého zpravodajského vysílání během krajských a senátních voleb a s půlročním odstupem od jeho uvedení také jako hodnocení nového formátu své hlavní zpravodajské relace.

-mav-