Tradiční média: Za pět let se nejvíc zkrátil čas s tiskem

úterý, 11. prosince 2012, 12:32 Výzkum, Rádio, Tisk, TV MediaGuru

Čas, který průměrně věnujeme čtenosti tištěných médií, se za posledních pět let zkrátil z tradičních médií nejvýrazněji.

Průměrný čas, který věnujeme čtení novin a časopisů, se za posledních pět let snížil. Ukazuje to výzkum Media Market Lifestyle porovnáním výsledků za třetí letošní čtvrtletí a stejné období roku 2007. Jak vyplývá z následujících údajů, zvýšil se počet lidí, kteří noviny a časopisy nečtou vůbec (nevěnují mu ani minutu času) a ubylo lidí, kteří s tištěnými tituly trávili i větší počet hodin. Noviny podle výzkumu MML v současnosti vůbec nečte čtvrtina populace ve srovnání s 11 % před pěti lety. Také u časopisů se letos zvýšilo procento lidí, kteří touto aktivitou netráví žádný čas, nebo kratší čas než před pěti lety.

Kolik hodin trávíte čtením novin (týdně) a časopisů (měsíčně)?

Zdroj: MML-TGI-ČR, 3Q/2012, 3Q/2007

Nová média ukrajují z pozornosti více tištěným médiím než elektronickým. Průměrný čas věnovaný poslechovosti rádia a sledovanosti televize se totiž za posledních pět let příliš nezměnil. Jak potvrzuje i elektronické měření TV sledovanosti, s rostoucím počtem kanálů se naopak průměrný čas strávený před televizí spíš zvyšuje.

Kolik hodin průměrně denně strávíte poslechem rádia a sledováním TV?

Pozn.: Platí pro dny pondělí-pátek

Zdroj: MML-TGI-ČR, 3Q/2012, 3Q/2007

-mav-

Foto: Photospin