Majitel Evropy 2 získává BBC. Dodrží licenční podmínky?

středa, 20. února 2013, 16:10 Rádio MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí se změnou vlastníka společnosti BBC Radiocom. Firmu stoprocentně ovládne Lagardere Active ČR.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí s majetkovou změnou společnosti BBC Radiocom, která provozuje vysílání rádia BBC v Česku. Rozhodla tak na svém zasedání v tomto týdnu, potvrdila MediaGuru.cz předsedkyně rady Kateřina Kalistová. Znamená to, že skupina Lagardére, vedená Michelem Fleischmannem, může stoprocentně ovládnout firmu BBC Radiocom. Rozšíří tak své spektrum rádií o další stanici – zpravodajskou BBC, která doplní komerční stanice Frekvence 1, Evropu 2, Bonton Rádio a Dance Radio.

Proti převedení vlastnických podílů na Lagardère se vyslovil Český rozhlas. Ten dosud na vysílání českého BBC participuje, a to na základě licenčních podmínek (střídání programových bloků v češtině a v angličtině). BBC Radiocom však Českému rozhlasu vypověděla k 28. únoru 2013 smlouvu o spolupráci, která by tak posledním únorovým dnem měla skončit. V licenčních podmínkách se ale s účastí Českého rozhlasu na vysílání BBC počítá. Český rozhlas proto BBC Radiocom vyzval, aby předložil návrhy na podobu vysílání po 28. únoru. Žádný písemný návrh však do konce minulého týdne neobdržel. Je tak otázka, jak bude chtít BBC Radiocom dodržet licenční podmínky bez spolupráce s Českým rozhlasem. „Právě BBC Radiocom má v ČR licenci k provozování stanice BBC, kdy podle podmínek musí stanice BBC vysílat pořady dodávané Českým rozhlasem,“ řekla MediaGuru.cz vedoucí oddělení  komunikace Českého rozhlasu Simona Vlčková.

Provozovatel českého vysílání BBC, společnost BBC Radiocom, požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o předběžný souhlas s převodem 100% obchodního podílu z BBC na Lagardère ke konci loňského roku. Český rozhlas spolupracuje na tvorbě obsahu českého vysílání BBC od roku 1996. BBC získala soubor vysílacích kmitočtů na základě osobní žádosti předsedkyně vlády Margaret Thatcherové prezidentu Václavu Havlovi během její oficiální návštěvy v Praze v září 1990.

-mav-