Soutěž Marketér roku letos i s cenou pro studenty

středa, 06. února 2013, 06:46 Aktuality MediaGuru

Česká marketingová společnost vyhlašuje v rámci osmého ročníku soutěže Marketér roku novou kategorii pro studenty vysokých škol.

Studentská cena – Mladý delfín bude poprvé udělena v rámci soutěže Marketér roku 2012.   Novinku v prestižní soutěži vyhlásila Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti, na zasedání Hlavního výboru ČMS na konci roku 2012. Tuto část soutěže bude zajišťovat Olga Jurášková, ředitelka Ústavu marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Téma:  Prezentace města, ve kterém studuji

Zadání soutěže: Vypracování komunikační strategie prezentující město, ve kterém studuji. Komunikační strategie obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, návrh rozpočtu a harmonogramu.

Soutěž probíhá od 1. 2. 2013 do 29. 3. 2013, vyhlášení výsledků na galavečeru 23.5.2013.

Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo pracovní skupiny studentů v maximálně tříčlenném týmu. Účastníkem soutěže může být student vysoké školy studující v prezenční formě studia se zaměřením na marketing a marketingové komunikace.

Všechny soutěžní návrhy zaslané do uvedeného termínu budou posouzeny porotou složenou z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe.

Autor/autoři vítězného návrhu získají ocenění Studentskou cenu – Mladého delfína včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity.

Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopisu Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost.

Informace k soutěži Marketér roku  jsou uvedeny na webových stránkách www.cms-cma.cz.

-mav-