Spolumajitel Primy přebírá nová rádia. Jak změní trh?

úterý, 12. února 2013, 09:53 Výzkum, Rádio MediaGuru

Skupina GES, která spoluvlastní TV Prima, přebírá zakoupená rádia a zvyšuje podíl na trhu.

Nově vzniklé společnosti Rádio Alfa a Rádio Beta ze skupiny GES, která spoluvlastní TV Prima, už získaly podíly v klíčových firmách Radio Investments a MII Praha. Ty ovládají několik společností, držících vysílací licence k síti rádií Kiss a k další pětici stanic. Vzhledem k tomu, že skupina GES se už podílí na vlastnictví rádií Hey, na rádiovém trhu posílí.

Novými jednateli firem ovládaných společnostmi Radio Investments už byli místo Radovana Vaškoviče (dosud spolumajitel Radio Investments a MII Praha) zapsáni Luboš Jetmar, který je také členem představenstva FTV Prima Holding i GES Media, a Jiří Maroušek, rovněž člen představenstva GES Media Asset.

Přehled provozujících firem a rádií, které získává GES

Z hlediska rozložení sil na trhu znamená nový přírůstek ve skupině GES zvýšení o cca 880 tis. posluchačů (poslechovost včera), což představuje 10% podíl na poslechovosti českých rádií. Připočtením celkové poslechovosti rádií Hey (127 tis.) se tento podíl zvyšuje o 1,5 %. Tím se GES na rádiovém trhu zařadí mezi největší hráče.

Celková poslechovost Hey rádií a nově získaných rádií GES, v tis. osob

Zdroj: Radio projekt, 1.7.-19.12. 2012, poslechovost včera

Na druhou stranu pro stávající hlavní komerční rivaly – společnosti Media Bohemia a Lagardère Active se toho příliš nemění. GES nezískal nová rádia na úkor jedné nebo druhé strany, čímž  se jejich pozice na trhu nezměnily.

Aktuální pohled na podíl na poslechovosti rádií podle vlastníků vypadá následovně:

Podíl na poslechovosti rádií podle vlastníků

Zdroj: Radio projekt, 1.7-19.12. 2012, STEM/MARK, Median, poslechovost včera

Pozn.: Nejde o podíl rozhlasových zastupitelství

Media Bohemia = síť Hitrádií, Fajn rádií, Rock rádií, Rádio Valašsko, Rádio Dobrý den, Oldies rádio, Rádio Helax, Blaník, City

Lagardère = Frekvence 1, Evropa 2, Rádio Bonton, Dance Radio

Londa = Rádio Impuls

-mav-