B2B firmy chtějí investovat hlavně do on-line

úterý, 30. dubna 2013, 08:10 Marketing, Výzkum MediaGuru

Čeští B2B marketéři očekávají, že nejvíce porostou výdaje do webových stránek a jejich optimalizace pro vyhledávače. ATL je pro ně spíš na ústupu.

B2B marketing v České republice se stále soustředí na budování vztahu se stávajícími zákazníky. Ostatní cíle, jako branding či generování nových poptávek, považují čeští B2B marketéři na rozdíl od svých amerických kolegů až za druhotné. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury B-inside, který proběhl na začátku letošního roku na vzorku 247 respondentů z náhodně vybraných B2B firem.

První ze tří částí výzkumu se zaměřuje na cíle českého B2B marketingu, na přínos jednotlivých marketingových aktivit a výše plánovaných marketingových investic.

V současné době je 75 % investic do marketingu B2B firem věnováno na tradiční off-line aktivity, jako jsou výstavy a veletrhy. Firmy, které se veletrhů účastní, do nich investují téměř 30 % svého marketingového rozpočtu. Další výrazná část rozpočtu jde na tištěné materiály, podporu prodeje (například formou slev a dárků) a eventy. Na on-line marketing se věnuje 25 % rozpočtu.

Struktura marketingových rozpočtů B2B firem v ČR

V blízké budoucnosti lze však očekávat, že budou investice do on-line marketingu narůstat. Až 48 % B2B manažerů totiž věří v jeho přínos, což je o 17 % více než v USA.

Přínosnost marketingový aktivit (% manažerů, kteří danou aktivitu považují za přínosnou)

Nejčastěji firmy plánují zvýšit výdaje na webové stránky, jejich optimalizace pro vyhledavače (SEO) či sociální sítě. Investice do tradičních aktivit, jako jsou již zmíněné veletrhy a výstavy, nebo direct mail a telemarketing, budou spíše kopírovat zdražování. Naopak na ústupu je v B2B segmentu ATL reklama.

Vývoj výdajů do marketingových aktivit

-kch-