Časopis Signs&Promotion navazuje na zrušený Sign

pondělí, 08. dubna 2013, 12:12 Aktuality MediaGuru

Na český a slovenský trh vstupuje nový časopis Signs&Promotion, zaměřený na vizuální komunikaci, výrobu reklamy a sales promotion. Titul personálně i obsahově navazuje na časopis Sign, jehož vydávání  ukončila v letošním lednu společnost Ecoonomia..

Vydavatelem časopisu je Event&Promotion,s.r.o., který má ve svém portfoliu již osm let odborný magazín Event&Promotion či stejnojmenný webový portál a katalog eventových dodavatelů. „Signs&Promotion je logickým krokem v našem rozvoji, jelikož se oblasti sales promotion a vizuální komunikace dotýká z výrobní stránky. Do budoucna tak budeme moci využít synergií obou titulů,“ říká Tomáš Brázda, jednatel Event&Promotion.

Vznik nového titulu je reakcí na mezeru, která zrušením časopisu Sign vznikla. Obor výroby reklamy s několikamiliardovým obratem přišel o jediné oborové periodikum, pravidelně informující o trendech, nových výrobních postupech a možnostech, které signmakingový obor přináší zadavatelům reklamy. „Negativní ohlasy oboru na zrušení časopisu Sign ukázaly, že takto významný obor svůj časopis potřebuje. Navíc se jedná o příležitost, jak časopis omladit a oslovit tak větší množství čtenářů i zadavatelů inzerce,“ popisuje Václav Loubek, šéfredaktor a publisher Signs&Promotion, bývalý šéfredaktor Signu.

Signs&Promotion zachová periodicitu svého předchůdce, bude tedy vycházet jako dvouměsíčník. Primární čtenářskou skupinou nového časopisu jsou výrobci světelné reklamy, poskytovatelé tiskových služeb, reklamní agentury a koncoví zadavatelé, kterým není lhostejný vzhled a kvalita jejich vizuální prezentace. Časopis bude vycházet v nákladu 5000 výtisků a první číslo je naplánováno na 3. května.

Kromě tištěné verze bude Signs&Promotion vycházet i digitálně prostřednictvím platformy Publero.com, aktuality z oboru pak bude předplatitelům přinášet pravidelný e-mailový newsletter.

-mav-