Proměny tabákové reklamy

sobota, 06. dubna 2013, 07:48 Reklama MediaGuru

Podoba historické reklamy na cigarety či jiné tabákové výrobky je dnes pro mnohé pouze úsměvnou vzpomínkou. Podívejte se na některé ukázky.

Podoba historické reklamy na cigarety či jiné tabákové výrobky je dnes pro mnohé pouze úsměvnou vzpomínkou. Připomeňme si, jak reklamy, některé přes půl století staré, propagovaly kouření před zavedením jakýchkoli restrikcí. Většina z nich by dnes, jednoduše řečeno, byla nerealizovatelná. Mnohé z nich by z dnešního hlediska bylo nepochybně možné chápat jako kontroverzní nebo sexistické a zejména – klamavé.

Přední snahou většiny původních reklam bylo zdůraznit minimální zdravotní rizika spojená s kouřením. Jiné se vydaly směrem přímo garantujícím blahodárný vliv kouření na lidské zdraví. Z toho důvodu se v reklamách na cigarety často vyskytovaly děti nebo lékaři:

Philip Morris – 1956

Současná společnost kouřící kojící matky většinou odsuzuje. Ne však tato reklama značky Philip Morris z roku 1956, která pro jemnost svých cigaret kouření hrdým matkám dokonce doporučuje. Studie pojednávající o škodlivosti kouření na zdravotní stav byla uveřejněna šest let před touto reklamou.

Camel – 1946, Viceroy - 1949

Lékaři nejvíce důvěřují značce Camel. Zubaři značce Viceroy.

Zdravotní hledisko nebylo tím jediným akcentovaným. Sexappeal ihned následoval:

Tipalet – 1960/1970

Kouřový dech je pro ženy neodolatelný. Pokud bude mít navíc borůvkovou příchuť, úspěch muže bude zaručen. Na světě poté nebude místo, kam by ho žena nenásledovala.

Virginia cigarettes – 1937

Reklamy na cigarety pochopitelně necílily vždy jen na muže. Tabákový průmysl brzy pochopil, že ženská část spotřebitelů je nesmírně cenná a má své vlastní požadavky. Tato reklama zdůrazňuje jak bezpečnost, tak smyslnost kouření.

Santa Claus nepropagoval vždy jen Coca Colu:

Lucky Strike – 1935, Pall Mall – 1952, Marlboro

Santa je i navzdory kouření stále nesmrtelný. A rozhodně ho o Vánocích nikdy neškrábe v krku.

Za oblíbenou značku cigaret se musí bojovat:

Tareyton – 1975

Poněkud rozporuplně působí reklamní kampaň cigaret Tareyton. Původní záměr tvůrců znázornit ochotu kuřáků cigaret Tareyton snášet i rány a následné monokly od kuřáků jiných značek má přeci jen nepatrně smrtelný tón.

Tabáková reklama dnes

V České republice v současnosti pro reklamu na tabákové výrobky platí, že je, až na určité výjimky, zcela zakázána. Danými povolenými výjimkami jsou: reklama v tiskovinách a informačních materiálech určených výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, reklama ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků, reklama v trafikách a sponzorování motoristických soutěží a sponzorská komunikace v místě konání. Pro tuto reklamu však platí, že musí obsahovat zřetelné varování o škodlivém vlivu kouření na lidské zdraví. Toto varování má zákonem přesně předepsané znění i formát. Dále reklama na tabákové výrobky nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let a ani nesmí osoby v takovém nebo zdánlivě takovém věku zobrazovat. Reklamy nesmí vyobrazovat scény s otevřenými krabičkami cigaret ani scény, kde lidí kouří nebo drží cigarety, krabičku cigaret nebo jiné tabákové výrobky a tím nabádat ke kouření. (Zákon č. 40/1995 Sb.)

Vůbec první restrikce reklamy na tabákové výrobky se ve světě začaly objevovat až 15 let po zveřejnění první studie pojednávající o spojitosti mezi kouřením a rakovinou plic (1950). Roku 1965 byla ve Velké Británii zakázána televizní reklama na cigarety, v USA byl ve stejnou dobu na tabákových výrobcích zaveden varovný proužek. V České republice byla tabáková reklama zcela neomezená (a bez varovného proužku) do roku 1992. Zákaz tabákové reklamy u nás platí od roku 2002.


Současný postoj Čechů k tabákové reklamě

Z výzkumu Češi a reklama 2013, který na přelomu ledna a února uskutečnila společnost ppm factum research vyplývá, že postoj Čechů k reklamě na tabákové výrobky je spíše odmítavý.

Reklama na cigarety dopadla ve výzkumu vedle reklam na produkty podobně citlivé oblasti (např. alkohol, léky či potravinové doplňky) již několikátým rokem nejhůře.  I když se v letošním roce jeví výsledky postojů veřejnosti vůči reklamám na cigarety nepatrně tolerantnější, i nadále lze konstatovat, že česká populace je vůči reklamě na tabákové výrobky dlouhodobě kritická.

41 % dotázaných je pro úplný zákaz jakékoliv reklamy na cigarety, 33 % by reklamu ponechalo, ale s výraznějšími omezeními. 19 % dotázaných tato problematika nijak nevadí.

-ter-