Předsedou ADMEZu se stal Tomáš Jindříšek

pátek, 24. května 2013, 13:13 Aktuality MediaGuru

Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ) zvolila na své valné hromadě nové statutární orgány. Předsedou představenstva se stal Tomáš Jindříšek (Dark Side), místopředsedy pak Aleš Hýbner (Teleperformance) a Miroslav Štursa (International Masters Publishers). Předsedou dozorčí rady byl volen Jiří Šimeček (Transcom). Novými členy statutárních orgánů jsou Petr Chvátal (Atento) a David Frost (Česká mailingová společnost).

Valná hromada přijala za nové řádné členy ADMEZ společnosti 3G Production, Alpen Media a Postavdelingen.

Jednání nejvyššího orgánu asociace potvrdilo, že cílem v nejbližších letech je nadále „propojovat světy“ přímého marketingu, call center, e-commerce a multikanálového retailu. K těmto oborům se v rámci asociace řadí také mobilní marketing, zvláště poté, co se novým členem ADMEZ stala divize O2 Media (Telefónica O2) a jednání slibují vstup dalších významných hráčů na trhu.

-kch-