V čele POPAI CE stojí nově Daniel Jesenský

pátek, 17. května 2013, 06:30 Aktuality MediaGuru

Na valné hromadě členů POPAI CE, která se konala 15. 5.2013, proběhly volby zástupců vedení asociace pro nové období. Dle výsledků voleb se prezidentem asociace pro další volební období stal Daniel Jesenský z firmy Dago, do funkce viceprezidenta byl zvolen Radomír Klofáč ze společnosti Moris design.

V radě budou pracovat garanti jednotlivých sekcí POPAI CE.  Petr Šimek z agentury Wellen je novým garantem Klubu zadavatelů, Aleš Štibinger z Gaia Group bude pokračovat ve funkci garanta pro sekci digitální a multimediální komunikace a Viera Černá ze společnost Redabude řídit sekci pro oblast dárkových a propagačních předmětů.

Součástí rady budou také Monika Hrubalová, Zdeněk Sobota (M.I.P. Group) a Martin Hasilík (Authentica).

Nově zvolená rozhodčí komise POPAI CE bude fungovat ve složení:  Daniel Brýdl ze společnosti H.R.G., Ondřej Kreidl z Glance Media a Zlata Černá ze společnosti Hanton – svetelné reklamy.

POPAI CE má v současnosti 67 členů. Celoroční program aktivit POPAI podporuje rozvoj asociace, jejích členů a oboru komunikace v místě prodeje. POPAI CE v letošním roce plánuje kontinuální vzdělávací program pro všechny subjekty působící v oboru in-store komunikace, mezinárodní konferenci POPAI fórum 2013, oborovou soutěž POPAI AWARDS 2013 o nejlepší komunikační prostředky v prodejních místech, nové průzkumové projekty a program spolupráce s vysokými a středními školami se specializací na marketingovou komunikaci a mnoho dalších.

-kch-