Jak prodat sdělení aneb kurz mediálního tréninku

středa, 26. června 2013, 06:30 Marketing MediaGuru

„Máme příležitost na rozhovor.“ Čtyři kouzelná slova, u nichž každý zpozorní. Jak ale vytěžit maximum z této příležitosti, která se opakuje poměrně zřídkakdy?

Každý rozhovor nebo prezentace by měla být chápána jako příležitost pro podání zajímavých, srozumitelných a jasných informací. Je to příležitost, která se neopakuje – buď ji využijete a zaujmete, nebo ji necháte proklouznout a zapadnete. Pravdou je, že ne každý se rodí jako přirozený řečník. Dobrou zprávou ale je, že tyto dovednosti se dají naučit a vypilovat. Pokud máte to správné sdělení a znáte techniky, jak účinně a důvěryhodně komunikovat s cílovou skupinou, tak to nejtěžší máte již za sebou.

1. Připravte se

Ačkoliv je příležitost rozhovoru lákavá, vždy musíte předem vědět, do čeho jdete. Bude to přátelské povídání? Budete konfrontován s oponentem? Budete se muset vyjadřovat k nepříjemným tématům? Co zajímá čtenáře? Jaká je agenda reportéra nebo pořadu? Čím víc toho předem víte, tím jistěji můžete působit.

2. Žonglujte s míčky

Rozhovor by neměl být pasivní aktivitou. Vaším úkolem je předat své sdělení, a ne jen odpovídat na něčí otázky. Před každým rozhovorem si připravte tři klíčová sdělení, která chcete předat. Tato sdělení jsou vaše míčky – stejně tak, jak se žonglér soustředí na míčky během žonglování a nespustí z nich oči, i vy byste se měl soustředit na vaše sdělení během rozhovoru. Pokud během rozhovoru nesdělíte nic jiného než tato klíčová sdělení, bude váš rozhovor úspěšný.

3. Přemosťujte

Když se stane, že se rozhovor obrátí na témata, která nechcete komentovat, nebo se jen vzdaluje od původního záměru, použijte techniku přemostění. Jde o elegantní přechod vaší odpovědi k vašemu „míčku“. Přímá otázka si zaslouží přímou odpověď. Po krátké odpovědi na otázku přejděte k vašemu klíčovému sdělení. Pozor ale na nácvik této techniky. Úspěšné přemostění vypadá například takto (video Rory Read na CNBC, minuta 2:10).

Zatímco neúspěšné může dopadnout takto (2. minuta).

4. Upoutejte pozornost

Jednoduchým způsobem, jak verbálně nebo neverbálně zdůraznit důležité části vaší odpovědi v rozhovoru, je upoutání. Můžete změnit intonaci, barvu hlasu, můžete se odmlčet, použít gesta nebo na důležitou část jednoduše použít větu typu: „Co bych ale chtěl zdůraznit…,“ nebo: „Důležité je si zapamatovat, že…“ Nutné ale je, aby po upoutání zazněla opravdu důležitá informace a žádné klišé, protože to může zkazit celý dojem z rozhovoru.

5. Informujte

Buďte co nejkonkrétnější. Vy jste odborníkem, a proto se média ptají právě vás. Použijte svoje osobní zkušenosti a znalosti, abyste o věcech nehovořili abstraktně. Pamatujte ale na to, kdo jsou vaši posluchači a vyhněte se žargonu akronymům a oborovým termínům, aby každý z vašeho publika rozuměl vašemu sdělení.

Pamatujte na to, že u většiny případů už nebudete mít možnost provést kontrolu nebo opravu toho, co bude z vaší odpovědi použito v médiích. Je proto důležité, aby každá odpověď byla jasným, srozumitelným a jednoznačným sdělením a byla správně podána. Pokud by jediné informace, které během rozhovoru zazní, byly vaše „míčky“, tak je rozhovor úspěšný. Pokud ale nezazní, je to promarněná příležitost.

V příštím díle se podíváme na krizové situace komunikaci a řekneme si o základech krizové komunikace.

Autor textu: Zoltán Straňovský, Associate Director, FleishmanHillard