Jak se mění cílová skupina českých milionářů

pátek, 14. června 2013, 13:01 Výzkum MediaGuru

Pro české dolarové milionáře představují nejdůležitější zdroje informací pracovní kontakty a obchodní partneři, nejméně věří informacím z médií.

Jak se mění v ekonomicky nestabilní čeští dolaroví milionáři, tedy ti, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 19 milionů korun? Jejich chování a záměry poodhaluje výzkum J&T Banky, který probíhal od února do dubna letošního roku ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Na online dotazník odpovědělo 219 respondentů, z toho 164 Čechů.

Čeští dolaroví milionáři jsou ve valné většině vysokoškoláci (82 %), v průměru dosahují 50 let a nejčastěji jsou majiteli nebo jednateli firem (60 %), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (13 %) nebo osoby samostatně výdělečně činné (12 %). Ženy jsou zastoupeny minoritně, a to 10 %.

Dolarový milionář jako investor

Ekonomická nestabilita a hospodářské problémy eurozóny ovlivnily také investiční myšlení dolarových milionářů. Nejzajímavější zhodnocení investic očekávají od nákupu firem (35 %), pořízení stavebních pozemků (35 %) a zemědělské půdy (31 %). Naopak nejméně atraktivní jsou pro ně klasické bankovní produkty v podobě termínových vkladů (41 %), akcie českých firem (26 %) či státní dluhopisy (25 %).

Oblasti hospodářství, kde respondenti očekávají nejlepší zhodnocení investic, představují nanotechnologie (41 %), energetika (29 %) a biotechnologie (28 %). Nejmenší potenciál vidí ve stavebnictví, maloobchodě a elektronice.

Informace o investičních možnostech nejvíce čerpají z nejbližšího okolí. Celých 48 % českých dolarových milionářů označilo za nejdůvěryhodnější zdroj informací o investičních možnostech své pracovní kontakty a obchodní partnery. Naopak příliš nespoléhají na specializované finanční weby, přátele a členy rodiny nebo média obecně.

V oblasti národního hospodářství čeští milionáři, kteří se politicky vymezují jako pravicoví liberálové, nemají velká očekávání. Počítají letos s mírným růstem inflace a neměnícím či pouze mírně rostoucím HDP. Skepticky se rovněž staví k vývoji evropské ekonomiky, u které neočekávají žádné dramatické změny. Na národní úrovni za nejpalčivější problémy jednoznačně označují korupci, nedostatek politických lídrů a politické vize, efektivitu státní správu a fungování justice. Uvítali by zpřísnění kritérií pro výplatu sociálních dávek a menší míru zasahování státu do života občanů.

Dolarový milionář a jeho úspěch

Z osobních charakteristik, které jim pomohly k úspěchu, si nejvíce cení své píle a schopnosti pracovat více než ostatní, mít vizi, rychle se rozhodovat a ochotu riskovat. Dále přiznávají, že k úspěchu jim značně pomohla doba, ve které začínali podnikat, dobrý nápad a spolehliví lidé v okolí.

Téměř tři čtvrtiny dolarových milionářů absolvovaly v posledních pěti letech kurz osobního rozvoje. Nejčastěji jsou to jazykové kurzy (31 %), kurzy rozvoje osobnosti (23 %) a manažerský kurz (19 %). Ekonomicky aktivní respondenti pracují v průměru o půl hodiny denně více než ostatní ekonomicky aktivní Češi. Velmi se však snaží vyvážit svůj pracovní a osobní život. Pouze 31 % českých respondentů pracuje každý nebo každý druhý víkend, 51 % považuje práci o víkendu za občasnou nutnost, ale ne pravidlo, 18 % pak nepracuje o víkendu ze zásady nikdy. Nicméně úplně vypnout neumí. Ve svém volném čase kontroluje pracovní e-maily více než polovina (53 %), a to i během dovolené.

-kch-