Mladá fronta získala novou licenci pro Metropol TV

pátek, 14. června 2013, 11:09 Aktuality MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila společnosti MF TV licenci k provozování regionálního digitálního televizního vysílání programu Metropol TV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů.

O novou vysílací licenci pro televizi Metropol požádala Mladá fronta na konci letošního dubna. Platnost stávající licence má vypršet 31. července 2013.

Mladá fronta se tak vrácením licence odstřihla od závazků bývalé společnosti Metropol TV, jejíž dluhy představují více než 200 mil. Kč.

-mav-