Změňte cílovky: do 20 let ubyde až milion lidí v 15-54

čtvrtek, 25. července 2013, 14:45 Marketing MediaGuru

Marketéři by se měli zaměřit na starší cílové skupiny. Projekce ČSÚ odkrývá radikální proměnu populace.

Projekce demografického vývoje, kterou tento týden zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), potvrzuje, že marketéři by měli výrazněji začít věnovat pozornost cílovým skupinám, které dnes považují za staré. Projekce je zpracovaná až do roku 2101 a potvrzuje dlouhodobě známé fakty, že česká populace stárne a její počet klesá. Podstatné ale je, že nejdůležitější změny ve struktuře demografie se mají podle predikce úřadu odehrát už v následujících třiceti letech, značně viditelně se struktura populace promění dokonce v horizontu dvaceti let. Změna bude představovat citelný pokles počtu lidí v produktivní skupině, kterou jsme s ohledem na současné marketingové cílení vymezili věkem 15-54, a naopak nárůst ve skupinách populace starší 55 let.

Už za deset let se počet lidí ve skupině 15-54 sníží o 340 tisíc a o téměř stejný počet se rozroste skupina lidí starších 55 let. Za dvacet let už bude počet lidí v obou skupinách téměř vyrovnaný: konkrétně ve skupině obyvatel 15-54 poklesne počet lidí o 820 tisíc, zatímco o 890 tisíc se zvýší počet lidí nad 55 let. Změny v rozložení populace, které se odehrají v následujících 20-30 letech, budou pro její strukuru zásadní a určující. Následný vývoj do roku 2101 se sice ponese ve znamení poklesu populace, ale její struktura se od 30.-40. let příliš měnit nebude.

Predikce vývoje populace podle věku (2013-2101), počet lidí

Zdroj: ČSÚ

V nejstarší populaci 55+ budou stejně jako v letošním roce převažovat ženy (55 % v roce 2013, 54 % v roce 2033), zatímco v populaci do 55 let bude o něco vyšší podíl mužů (52 %).

Ještě alarmující je přitom situace pro firmy, které cílí na mladší skupinu v rámci populace 15-54. Snížení počtu lidí v této skupině půjde totiž především na vrub lidí ve věku 15-40 let. Za dvacet let jich podle projekce ubyde téměř 950 tisíc.

Výrobci, zaměřující se na mladší spotřebitele na straně jedné, a média, cílící na mladší příjemce na straně druhé, se tak musí připravit na to, že v dohledné době 20 let mohou přijít téměř o milion spotřebitelů / čtenářů / televizních diváků ze svých primárních cílových skupin.

Predikce vývoje populace ve věku 15-40 let a 41-55 let, 2013-2033, počet lidí

Predikce struktury populace v letech 2013 a 2033, počet lidí

Zdroj všech dat: ČSÚ, Projekce obyvatelstva (1950 - 2101)

-mav-