Deník Metro přechází pod vydavatelství Mafra

pátek, 30. srpna 2013, 13:45 Aktuality MediaGuru

K 1. září 2013 se uskuteční fúze sloučením společností Metro Česká republika, která je vydavatelem deníku Metro, a Mafra Media, která prodává reklamní čas ve vysílání rozhlasových stanic Expresradio a Classic FM se společností Mafra. Společnosti Metro ČR a Mafra Media zaniknou, jejich práva a povinnosti přecházejí na Mafru.

Mafra se také od 1. září 2013 stává vydavatelem deníku Metro. Změny následují po koupi skupiny Mafra společností Agrofert holding.

-mav-