Nova v září mírně zdraží, ruší i nutnost splitu

pondělí, 19. srpna 2013, 12:20 TV MediaGuru

Nova až do odvolání ruší povinnost rozdělení investic mezi prime-time a off prime-time.

Pro zářijové měsíční obchodování počítá skupina Nova s navýšením ceny oproti červnu, a to o 14 % ve všech časových pásmech (prime-time, off prime-time, super prime-time). Vyplývá to z ceníku, který Nova na září vydala. Nova tak akcentuje nástup podzimní sezóny a reaguje i na stav poptávky a nabídky po zbytkové kapacitě reklamních GRPs.

V měsíčním obchodování zároveň dochází k podstatné změně, kdy Nova až do odvolání ruší povinnost rozdělovat předem stanovený počet GRPs do hlavního vysílacího času a mimo hlavní vysílací čas. Dosud museli zadavatelé umístit alespoň 40 % GRPs do prime-time (včetně super prime-time) nebo off prime-time. Od této podmínky nyní Nova ustupuje. Pro zadavatele, pro něž je prioritou cena, se tak např. otvírá možnost směřovat veškeré investice do off prime-time.

Podle obchodního ředitele skupiny Nova Jana Vlčka Nova cítí růst poptávky po reklamním prostoru. „Je to spojeno s uzavřením dohod s naprostou většinou zadavatelů a klesajícím výkonem konkurenčních televizních stanic,” zdůvodnil.

Měsíční nabídka obchodování je odlišná od celoročního obchodování a vydává se pro každý kalendářní měsíc samostatně. Vedle měsíčního obchodování umožňuje Nova uzavřít klientům dlouhodobé kontrakty. Podle poslední zprávy mateřské společnosti CME, kterou vydávala za druhé letošní čtvrtletí, uzavřela Nova s inzerenty smlouvy v hodnotě 70 % plánovaných ročních tržeb.

-mav-