TV Metropol spustí kampaň k novému schématu

úterý, 27. srpna 2013, 13:35 Aktuality MediaGuru

Metropol TV zahájí v neděli 1. září imageovou podzimní reklamní kampaň s názvem Praha letí. Kampaň bude nasazena současně se zahájením nového programového schématu a bude prezentována ve všech mediatypech, především pak v segmentu printu a on-line.

„Při kreativním konceptu kampaně jsme vycházeli ze základní myšlenky: televize Metropol TV je pražská televize, která je o Praze a je pro Prahu a její obyvatele. Praha je jedinečným místem pro život, je středem dění a rozvíjejícím se centrem kultury. Praha, jednoduše symbolicky vyjádřeno, letí,“ řekl Karel Polcar, ředitel provozující společnosti MF TV.

Kampaň byla vytvořena in house. Autory kampaně jsou Jiří Haramul a Ludvík Franc. „On-air část kampaně představuje naše moderátory a pořady televize Metropol TV. V off-air části kampaně, kde je základem OOH kampaň, jsou použity výrazné vizuály Prahy, kterým dominují naši moderátoři. Tato část kampaně se pak prolíná do dalších mediatypů,“ uvedll Jiří Haramul, vedoucí marketingu Metropol TV.

-mav-