Podíly TRPs Novy a Primy se v srpnu přiblížily

úterý, 03. září 2013, 16:32 Aktuality MediaGuru

Podíly televizních skupin Nova a Prima na reklamních TRP se v srpnu přiblížily zatím nejvíce v letošním roce. Prima byla i v srpnu nejsilnější TV skupinou z pohledu prodaných TRPs. V cílové skupině 15+ představoval podíl skupiny Prima 45 %, zatímco podíl skupiny Nova 35 %, v mladší skupině 15-54 byla situace vyrovnanější: podíl Prima Group činil 44 % a Nova Group 39 %. Počet průměrných spotů v breaku je ale i přesto stále výrazně vyšší u Primy: na hlavním kanále Prima to bylo v srpnu v průměru až 15 spotů, zatímco u Novy v průměru 9 spotů (celý den).

Podíl TV skupin na TRPs, srpen 2013, 15+

Podíl TV skupin na TRPs, srpen 2013, D15-54

Pozn.: Přepočítáno na TRPs 30s

Zdroj: Admosphere

-mav-