Dánsko pomůže novinám, podpoří je miliony korun

čtvrtek, 21. listopadu 2013, 07:35 Aktuality, Tisk MediaGuru

Evropská komise schválila dánský plán na dotace novinám do 35 procent jejich nákladů. Cílem je pomoci tištěným médiím překlenout protahující se období krize a pomoci jim také s inovací. Jak dnes oznámila komise, systém dánské podpory produkce a inovace v oblasti tištěných médií je v souladu s pravidly Evropské unie o státní pomoci.

Dánsko plánuje v letech 2014 až 2019 přispívat každým novinám roční částkou v maximální výši 17,5 milionu dánských korun (64 milionů Kč) z celkového ročního rozpočtu 363,6 milionu dánských korun (1,3 miliardy Kč). Příspěvky mají podporovat "vytváření obsahu", přičemž výběr distribučního kanálu, tedy zda půjde o tištěnou či internetovou formu nebo obojí, je ponechán na samotných médiích. Podpora nesmí přesáhnout 35 procent nákladů provozu.

„(Komise) dospěla k závěru, že tento plán bude v souladu s cíli EU podporovat pluralitu sdělovacích prostředků a šíření kvalitních společensko-politických informací dánskému obyvatelstvu, aniž tím naruší hospodářskou soutěž na vnitřním trhu," uvádí se v prohlášení komise.

„Pluralita médií a kvalitních informací jsou pro demokratickou společnost zásadní záležitost. Dánský systém je dokonalým příkladem toho, jak mohou být tyto základní hodnoty zachovány při plném zohlednění rostoucího významu digitálního přístupu k informacím," prohlásil evropský komisař pro konkurenceschopnost Joaquín Almunia.

-čtk-