Gamifikace a personalizace při pořádání eventu

pondělí, 18. listopadu 2013, 18:37 Marketing, PR, Výzkum MediaGuru

Případová studie z kapitoly event marketingu ukazuje, co dokáže gamifikace s odbornou konferencí.

Žijeme v době, ve které klasické reklamní nástroje už mnohdy nestačí. Lidé začínají být k reklamním sdělením více méně slepí, a nejlépe si zapamatují jen to, co sami reálně prožijí. Na této skutečnosti staví například event marketing.

Event marketing vychází z toho, že při pořádání akce je nutné vyvolat pozitivní emoce, které dokážou podpořit celkový dojem a posílit vnímání image značky, služby či produktu. Na emoce vsadila i společnost FTM Communications, když připravovala odbornou konferenci pro zákazníky společnosti, specializující se na vývoj, výrobu a prodej zdravotnických prostředků a medikální kosmetiky. Program konference byl rozvržen do 3 dnů, a bylo tak velmi důležité nalézt linii, která by propojila bloky přednášek, produktových školení, workshopů a volnočasových aktivit.

Sociologický průzkum jako podklad pro event

Odrazovým můstkem bylo poznání cílové skupiny prostřednictvím sociologického výzkumu. Díky dlouhodobé a úzké spolupráci s klientem se mohla agentura přiblížit cílové skupině – ženám, které pracují ve zdravotnictví, jsou dlouhodobě vystaveny stresovým situacím a ve svém volném čase se většinou rády věnují zahradničení. K jejich hlubšímu poznání posloužil dotazník s otevřenými otázkami, s jehož vyplněním pomohli obchodní zástupci, kteří jsou s cílovou skupinou v každodenním kontaktu. Respondentky mimo jiné odpovídaly na otázky, jaké je jejich oblíbené ovoce, jakou mají nejraději květinu, jakou hudbu rády poslouchají a jak prožívají volný čas. Na základě získaných informací pak vznikal podrobnější scénář akce.

Personalizace v praxi – vytváření emocionálních vazeb

Drobnosti, které byly zjištěny prostřednictvím dotazníku, byly dále využity pro navázání bližšího kontaktu v průběhu akce. Ať už to byla oblíbená květina na nočním stolku při příjezdu, zajištění oblíbeného jídla v rámci cateringu, nebo výběr hudby při volné zábavě po skončení odborného programu. Souhrn těchto maličkostí dokázal nevědomky vytvářet a upevňovat pozitivní konotace účastnic.

Gamifikace jako spojovací prvek

Jednotlivé aktivity konference byly propojeny gamifikačními prvky. Při oficiálním zahájení konference každá z účastnic obdržela několik dílků skládačky s tím, že v případě plnění úkolů za ně získá vždy určitý počet chybějících dílů. Pokud byla účastnice aktivní po celou dobu, disponovala při odjezdu všemi dílky pro složení výsledného obrazu. V tomto případě byla zužitkována informace o společné zálibě – zahradničení. Výsledné puzzle znázorňovalo květinu, která účastnicím doslova rozkvétala pod rukama.

Mezi úkoly, za které byly udělovány pomyslné body ve formě puzzle, patřila například aktivita na přednáškách či zodpovídání otázek z odborného bloku. Je dokázáno, že soutěžení a osobní motivace podporují soustředění a zájem, což se projevilo aktivní účastí a diskuzemi během přednášek a workshopů. Je také důležité, aby byl zajímavý i samotný herní prvek. V tomto případě bylo puzzle zvoleno zcela záměrně, poněvadž doplňování neúplného celku lidský mozek obecně baví. Sbírání jednotlivých dílků mělo i další efekt. Hosté si puzzle odváželi domů jako upomínku na celou akci.

Pozitivní hodnocení klienta a zpětná vazba od zákazníků

Ještě před odjezdem byly účastnice požádány, aby vyplnily dotazník spokojenosti. Oslovené respondentky pozitivně hodnotily zejména celkový program konference. Za plus byla považována délka a struktura akce i témata doprovodného odborného programu – workshopy zaměřené na emoční inteligenci a techniky pro odbourání stresu.

Největší úspěch pak sklidily drobnosti – oblíbená květina, oblíbené jídlo, skládání puzzle. Účastnice také shodně uváděly, že by akci doporučily i ostatním kolegyním a ony samy by se odborné konference podobného typu rády účastnily znovu.

Z pohledu pořádající společnosti FTM Communications pak zbývá dodat, že nejdůležitějšími faktory pro realizaci takového typu akce je důkladné plánování a vytvoření krizového scénáře. Na místě je pak nutné počítat s improvizačními schopnostmi, a to v případě, kdy se na poslední chvíli mění například seznam účastníků a jejich rozmístění do pokojů. Zní to sice jako banalita, nicméně pokud je kladen důraz na personalizaci a osobní přístup ke všem návštěvníkům, záleží na každé drobnosti.

Autor textu: Marie Kortanová, FTM Communications

Zdroj obrázku: Photospin