Největším komerčním rádiím klesl loni obrat o 20%

úterý, 12. listopadu 2013, 08:06 Rádio MediaGuru

Rádio Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2 loni dohromady vytvořily obrat na úrovni půl miliardy Kč.

O téměř 20 % se v loňském roce v meziročním srovnání snížil souhrnný obrat tří nejposlouchanějších komerčních rádií v Česku – Rádia Impuls, Frekvence 1 a Evropy 2. Ukazují to výsledky hospodaření jejich provozovatelských společností za rok 2012. Znamená to, že tři největší celoplošná komerční rádia v tuzemsku (Evropa 2 je v rámci výsedků Radio projektu řazena k celoplošným stanicím, přestože z pohledu zákona jde o síť regionálních stanic) loni snížila výnosy z prodeje reklamního prostoru o necelou pětinu. Prodej rekamního prostoru je hlavním zdrojem výnosů komerčních rádií. Letos přitom rádia odhadují, že objem čistých reklamních investic v rádiích se ve srovnání s loňským rokem sníží o 5 %.

Souhrnný obrat rádií Impuls, E2 a F1, tis. Kč, 2012/2011

Nejvyšší výnosy z uvedené trojice vytváří rádio s největším počtem posluchačů (Rádio Impuls), jehož obrat v loňském roce přesáhl 240 mil. Kč, oproti předchozímu roku se ale snížil o víc jak 20 %. Jak ukazuje srovnání, tři sledované stanice snížily loni obrat minimálně na úrovni 15 %.

Výkony rádií Impuls, E2 a F1, tis. Kč, 2012/2011

Rádio Impuls zároveň vytváří nejvyšší zisk - ten v loňském roce dosáhl 69 mil. Kč  a snížil se o 12 %. Hospodářský výsledek se loni dokonce podařilo vylepšit rádiu Evropa 2 (19 mil. Kč), naopak Frekvence 1 skončila v mírné ztrátě 162 tis. Kč.

Výsledek hospodaření rádií Impuls, E2 a F1, tis. Kč, 2012/2011

Zdroj všech dat: účetní uzávěrky 2012

-mav-