Nejvyšší soud: ČT před volbami postupovala správně

pátek, 29. listopadu 2013, 08:49 Aktuality, TV MediaGuru

Postup České televize v předvolebním a volebním vysílání byl podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu legitimní, a to jak ve vztahu k principu odstupňované rovnosti mezi kandidujícími subjekty, tak způsobem výběru hostů do jednotlivých pořadů. Soud se zabýval stížností České pirátské strany.

Nejvyšší správní soud v argumentaci svého rozhodnutí uvedl, že „považuje za nosný princip odstupňované rovnosti a Česká televize se zjevně snažila dostát požadavku přiměřenosti při určování časové proporce zastoupení jednotlivých kandidujících subjektů  vzhledem k jejich politickému a společenskému významu.“ Soud, který rovněž prozkoumal smlouvy uzavřené mezi Českou televizí a třemi agenturami, které pro ni připravovaly předvolební průzkumy, i klíč pro výběr hostů, dále deklaroval, že „omezení počtu diskutujících  stran a hnutí v klíčových a nejsledovanějších předvolebních debatách je v souladu se zásadou odstupňované rovnosti … a ve smlouvách ani v metodologii výzkumu není nic nestandardního, jak se snaží Česká pirátská strana naznačit.“

Česká pirátská strana podala stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ve které napadla mimo jiné i způsob výběru hostů do speciálních vydání pořadů České televize před volbami, včetně výzkumů volebního potenciálu.

-mav-