Pětinu diváků přivede TV reklama na internet

středa, 20. listopadu 2013, 15:02 Výzkum MediaGuru

Souběžnému sledování několika obrazovek najednou věnují Češi v průměru 146 minut denně.

V současnosti je běžné konzumovat několik médií najednou. Při televizi si čteme noviny, ale ještě častěji brouzdáme po internetu. Tzv. multiscreeningu neboli sledování několika obrazovek najednou věnujeme v průměru 146 minut denně. Při zapnuté televizi jsme souběžně až 100 minut denně na počítači, 36 minut máme v ruce chytrý telefon a 10 minut tablet. Vyplývá to z experimentálního průzkumu agentury STEM/MARK, která na vzorku 509 respondentů pozorovala, jak intenzivně se v čase a pozornosti překrývá naše konzumace médií.

Kolik minut denně je věnováno multiscreeningu?

Zdroj: STEM/MARK

Při sledování více obrazovek najednou se respondenti nejčastěji věnovali surfování na internetu, sledování zpravodajství, pracovním záležitostem či hrám.

Jakým činnostem se konzumenti souběžně více médií věnují?

Zdroj: STEM/MARK

Multiscreening je obvykle provozován dvěma způsoby: buď sekvenčně, nebo souběžně. V sekvenčním módu jedno médium akci v druhém médiu, například sledování televize přivede diváky na internet. Například 21 % diváků si vyhledává na internetu produkty na základě televizní reklamy, 7 % diváků si ověřuje na internetu informace z televizního zpravodajství a 9 % chce najít více informací, než daný pořad poskytuje.

V souběžném módu je ve většině případů s televizí konzumováno i jiné médium.

Když máte zapnutou televizi, zabýváte se ještě další činností?


Zdroj: STEM/MARK

Je-li zapnuta televize i internet, třetina času je věnována činnosti na internetu. Jen polovina respondentů přitom navštívila sociální sítě, ale všichni si zkontrolovali e-mail. Často si také vyřizují elektronické bankovnictví či sjednávají schůzky, například u veterináře. Až 22 % navštívených domén je komerčního rázu. Televize tedy slouží divákům spíše jako kulisa, internet však nikoliv.

-kch-