Regionální televize RTA se omlouvá FTV Prima

čtvrtek, 14. listopadu 2013, 07:54 Aktuality, TV MediaGuru

Publikujeme celou omluvu Regionální Televizní Agentury (RTA) společnosti FTV Prima.

Na základě bodu I. rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 15 Cm 117/2011 – 302, ze dne 28. června 2013 uveřejňujeme tuto omluvu:

Regionální Televizní Agentura, a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Břehová 40/1, PSČ 110 00, IČ 26079437 se omlouvá společnosti FTV Prima, spol. s r.o., spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Praha 8, Libeň, Na Žertvách 24/132 za to, že se vůči ní dopustil nekalého soutěžního jednání tím, že dne 7. prosince 2011 na serveru Česká media (www.ceskamedia.cz) a dne 6. prosince 2011 na serveru Media Guru (www.mediaguru.cz) uvedl nepravdivé informace o rozhodnutí FTV Prima, spol. s r.o. ukončit vysílání programu Prima televize podle licence č. 012/1994 ke dni 1. ledna 2012, a to, že FTV Prima s.r.o. se snaží zneužít liberalizace televizního trhu k tomu, aby se zbavila svých závazků vůči společnostem sdruženým v RTA, že regionálním vysílatelům bylo umožněno připojování do hlavního programu Primy a FTV premiéra (dnešní FTV Prima) byla naopak uložena povinnost tento celoplošný program dodávat a že postup vedení televize Prima je jen účelovým krokem, aby se zbavila povinnosti garantované státem vůči nám.