Výzkum: Osobnost ředitele je pro značku klíčová

pondělí, 11. listopadu 2013, 07:25 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Výzkum mezi předními evropskými řediteli komunikace ukázal, jak důležitou se stává osobnost ředitele firmy. V době, kdy jsou novinky, úspěchy i neúspěchy firem často spojovány s určitými osobami, se osobnost ředitele firmy stala životně důležitou pro vnímání celé společnosti.

Devět z deseti expertů na korporátní komunikaci napříč Evropou říká, že schopnost jejich ředitele jednat s médií a jiným kritickým publikem je úzce spojena s celkovým úspěchem a image jejich společnosti.

Profesor Ansgar Zerfass (Univerzita Lipsko), vedoucí mezinárodního výzkumného týmu, vysvětluje klíčová zjištění takto: „Pověst leaderů velkých firem je nyní velmi důležitá. S ředitelem stojí a padá značka firmy. Doba, kdy se klíčoví lidé podniku tiše schovávali za oponou, je dávno pryč. V dnešní době může únik informací o změně pozice nebo selhání na veřejnosti velmi rychle a vážně poznamenat značku jako takovou. V mnohých případech je osoba ředitele úzce propojena se značkou společnosti.“

Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 579 vedoucích oddělení komunikace, vyplynulo následující:

  • 93,1 % souhlasí s tvrzením, že schopnost ředitele firmy komunikovat s malými skupinami veřejnosti je důležitým faktorem celkového úspěchu firmy.
  • 92,2 % souhlasí, že schopnost ředitele firmy komunikovat s médii a velkým publikem je důležitým faktorem celkového úspěchu firmy.
  • 90,5 % je přesvědčeno, že osobní pověst ředitele firmy je důležitým faktorem pro celkový úspěch společnosti.
  • 81,7 % považuje znalosti ředitele v otázkách strategické komunikace za důležitý faktor pro celkový úspěch společnosti. Přičemž pověst ředitele firmy je nejdůležitější v těchto oblastech: interní komunikace (24,6 %), vztahy s veřejností a komunitou (19,9 %) a finanční komunikace (19,3 %) – zdroj: 467 manažerů komunikace.

Výzkum European Chief Communication Officers Survey (ECCOS – Výzkum evropských manažerů komunikace) analyzuje názory 579 vedoucích oddělení komunikace firem ve 39 evropských zemích. Výzkum zahrnuje též 43 kvalitativních rozhovorů s vedoucími komunikace globálních firem s centrálou v Evropě. Výzkum prováděl výzkumný tým složený z předních akademiků pěti evropských univerzit, koordinovala ho Evropská asociace PR, vzdělání a výzkumu (EUPRERA) s podporou společnosti Ketchum.

-mav-