Některé akcie dřívějšího vydavatele LN jsou neplatné

pondělí, 30. prosince 2013, 09:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Likvidátor společnosti Lidové noviny, dřívějšího vydavatele Lidových novin, oznámil akcionářům, že 13.12.2013 byly prohlášeny za neplatné některé listinné akcie společnosti na jméno. Jde o akcie, které přes výzvu likvidátora nebyly v určené lhůtě předloženy za účelem vyplacení podílu na likvidačním zůstatku a ke zničení. Částka likvidačního zůstatku připadající na tyto akcie bude uložena do soudní úschovy. Společnost Lidové noviny byla už ke konci roku 2009 převedeny na společnost Mafra. Ta se tak stala vydavatelem Lidových novin.

-mav-