Asociace novin varuje před cenzurou ve vých. Evropě

středa, 29. ledna 2014, 07:47 Aktuality, Tisk MediaGuru

Světová asociace novin a vydavatelů zpravodajství (WAN-IFRA) varovala před nárůstem nepřímé cenzury v Evropě v podobě finančních tlaků vlád na média. Jako ukázkové příklady uvedla Srbsko a Maďarsko, jimž věnovala zvláštní zprávy.

„Evropskému tisku sice obecně nehrozí věznění novinářů nebo zavírání médií, 'měkká' cenzura však je méně patrné, ale závažné nové nebezpečí," soudí WAN-IFRA. Na příkladu Srbska a Maďarska demonstruje, jak vlády těchto zemí využívají svou finanční sílu k tlaku na média, k trestání kritického zpravodajství a naopak k odměňování za pochvalné reportáže. „Ekonomické tlaky jsou zvlášť ničivé v době hospodářské nestability a vedou k nevyváženému zpravodajství a autocenzuře, čímž představují reálnou hrozbu pro svobodu tisku," upozornila asociace ve zprávách.

„Ačkoli je méně viditelná, může být měkká cenzura stejně zákeřná a musí být dnes chápána jako velmi vážná hrozba pro nezávislost médií a svobodu tisku - ve východní a střední Evropě i po celém světě," dodal šéf WAN-IFRA Vincent Peyrègne.

Asociace se sídlem v Paříži a německém Darmstadtu podle svých údajů reprezentuje přes 18.000 tištěných titulů, 15.000 internetových stránek a přes 3000 společností z více než 120 zemí světa. Zaměřuje se na obranu a propagaci svobody tisku a kvalitní žurnalistiky.

-čtk-