Šámal: prohlášení odborářů je skandální. Lékařka chce omluvu

čtvrtek, 27. února 2014, 07:51 Aktuality, TV MediaGuru

Odborářské prohlášení o situaci v České televizi, kterou označili za „plné strachu, marnosti a beznaděje“, považuje ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal „za naprosto skandální obsahem i formulacemi”.

Podle Šámala se odbory snaží dění v ČT zpolitizovat. „Situaci ve zpravodajství interpretuje pět lidí, z nichž pouze jeden má s úsekem souvislost. Je-li zákonnou rolí odborů lhaní, překrucování a vyjadřování se k věcem nepříslušným, pak toto prohlášení je praktickou ukázkou tohoto poslání," uvedl.

Odbory argumentovaly i údajným zvýšením užívání antidepresiv mezi pracovníky ČT. „Jistě není samo sebou, že se v posledních dvou letech rapidně zvýšila spotřeba antidepresiv indikovaných závodní lékařkou," napsali odboráři. Praktická lékařka ČT Martina Zajíčková v tiskové zprávě ČT uvedla, že růst užívání antidepresiv je celosvětovým trendem. „Počet preskripcí antidepresiv na mém pracovišti skutečně za posledních několik let o jednotky stoupl, není však možné dávat tento stav do přímé souvislosti se situací v České televizi. Budu za manipulaci a zneužití mnou poskytnuté informace požadovat od pana Dekoje omluvu," oznámila.

Odbory reagovaly na personální změny, které se v poslední době v České televizi odehrály. Naposledy v tomto týdnu odchod oznámili moderátor Událostí, komentářů Martin Veselovský a Daniela Drtinová.

Podle ČT je ale obměna televizních osobností běžná. „Zpravodajský kanál opustili v poslední době tři editoři a dva moderátoři, a to na vlastní žádost a po standardní dohodě s vedením redakce. V ČT24 nyní pracují desítky erudovaných editorů i moderátorů," sdělila mluvčí ČT Alžběta Plívová.

-čtk-