Vyšla nová kniha o emocích v marketingu

pátek, 21. února 2014, 06:36 Aktuality, Marketing MediaGuru

V  prostorách Divadelního sálu Klubu Lávka byla pokřtěna nová publikace Jitky Vysekalové a dalších autorů věnovaná emocím, nejen v marketingu. Vychází pod názvem Emoce v marketingu s podtitulem Jak oslovit srdce zákazníka. Rozsah publikace je 296 stran, vydavatelem je Grada Publishing.

Kniha se zabývá významem emocí v  životě i emoční inteligencí a především využitím poznatků o emocích v marketingu, včetně možnosti jejich měření. Uvádí příklady využití analýzy pozitivních i negativních emocí v rámci marketingové komunikace u nás i v zahraničí. Seznamuje s „klasickými“ i novými přístupy k výzkumu emocí. Součástí publikace jsou případové studie významných marketingových odborníků, které představují využití poznatků o emocích v praxi jako např. význam emocí při nákupním rozhodování v oblasti B2B, emocionální působení na zákazníka v místě prodeje, role emocí při budování značky, jak využít v reklamě humor i možnosti využití emocí v celém marketingovém mixu.

-mav-