ČT: Návrat reklamy do vysílání nepožadujeme

čtvrtek, 06. března 2014, 17:48 Reklama, TV MediaGuru

Česká televize získává z komerčních aktivit o téměř miliardu méně než před šesti lety.

Výnosy z komerčních aktivit České televize klesly od roku 2008 o 947 mil. Kč, uvedla ve středu Česká televize v prezentaci, kterou při vzájemném setkání v sídle na Kavčích Horách přednesla poslancům volebního výboru. Snížení výnosů z komerčního vysílání je způsobeno zejména omezením, resp. zákazem vysílat spotovou reklamu na nejsledovanějších kanálech ČT1 a ČT24. Toto nařízení je platné od podzimu 2011.

Česká televize ale přesto ve středu zdůraznila, že nepožaduje návrat reklamy do vysílání a nikdy podle svého sdělení takový požadavek nevznesla. Připustila ale, že struktura jejího financování je z pohledu srovnatelných zemí nestandardní. Jak ukazuje graf, podíl příjmů České televize z komerční činnosti je ve srovnání s jinými televizemi veřejné služby velmi nízký – pohybuje se do úrovně 10 %.

Vedení ČT ve středu zároveň odmítlo, že by televize měla skončit ve ztrátě. Na problémy hospodaření upozorňují někteří kritici stávajícího managementu ČT – zejména radní Radek Mezulánik. „Přes všechny komplikace spojené se způsobem financování, mandatorními výdaji a růstem cen nakupovaných produktů a služeb nemůže dojít k propadu ČT do červených čísel, protože díky relativně stabilnímu příjmu jde vždy optimálně nastavit objem a strukturu původní tvorby podle disponibilních zdrojů,“ uvedla Česká televize.

Struktura příjmů veřejnoprávních médií

Zdroj: ČT

-mav-