Aliance Proximity a Mark BBDO odráží vývoj trhu

pondělí, 28. dubna 2014, 15:37 Reklama Kateřina Straková

Aliance agentur je reakcí na vývoj trhu, říká Petr Šec, lídr aliance a managing director Proximity.

Proč se Proximity Prague rozhodla ke strategické alianci s agenturou Mark BBDO?

K alianci dochází z rozhodnutí našeho vlastníka, kterým je BBDO Worldwide, potažmo Omnicom Group. K podobnému propojení či sloučení agentur v rámci naší sítě už došlo, a to například ve Španělsku, Portugalsku, Maďarsku nebo Švédsku, kde se agentury BBDO spojily s agenturami DDB nebo – právě jako u nás – s Proximity. Například v Německu fungují obě agentury pod jednou značkou BBDO Proximity již od počátku roku 2011, přičemž se kolegům podařilo stát se během krátké doby na německém trhu – kterému tradičně dominovaly spíše nezávislé a lokálně založené agentury typu Jung von Matt nebo Serviceplan – jednoznačnou jedničkou.

Jaké byly k alianci konkrétně důvody?

Vysvětlení je celkem jednoduché. Síť se jednak snaží snižovat náklady a maximalizovat efektivitu na všech agenturních pozicích, jednak reaguje na měnící se tržní prostředí, ve kterém dává stále méně smysl rozdělovat agentury na ATL a BTL, kreativní, technické a strategické, digitální a tradiční…

V oficiálním oznámení jste uvedli, že obě značky zůstanou zachovány. Jak bude tedy strategická aliance prakticky fungovat?

Stále budou zachovány pod svou značkou dvě společnosti, tzn. Proximity Prague a Mark BBDO. Zatímco BBDO se historicky věnovala převážně ATL komunikaci, doménou Proximity byl relationship marketing. Tato hranice však už před mnoha lety začala mizet. Právě protože mají obě agentury své jádro v různých disciplínách, dává smysl, aby se naši lidé vzájemně doplňovali. Klienti v dnešní době v principu nechtějí mít deset agentur, které se specializují na různé marketingové disciplíny, ale ideálně jednu hlavní, která hluboce porozumí jejich byznysu a bude umět přijít s relevantním kreativním řešením.

Spekuluje se i o tom, že značka agentury Mark BBDO odejde z trhu úplně. Je to pravda?

Není. Celosvětový agenturní trh se vyvíjí velmi dynamicky a často dochází k fúzím nebo podobným aliancím. Mark BBDO zůstává v rámci aliance samostatnou entitou, přičemž došlo ke konsolidaci týmu uvnitř společnosti.

Co tato změna bude znamenat směrem ke klientům?

Klientům jsme vznik strategické aliance oznámili osobně – a změny vnímají vesměs pozitivně. Zadavatelé dnes vítají, když s nimi mluvíme jejich jazykem – o tom, jak zlepšit zákaznickou zkušenost, maximalizovat hodnotu zákazníka a přispět k vyššímu zisku. To jsou témata, která jsou pro byznys skutečně relevantní.

Jak budou klienti rozlišovat, s kým na kampani konkrétně pracují?

Zůstává stejné rozložení klientů, které má BBDO a které má Proximity. Tzn. klienti BBDO nepřecházejí pod společnost Proximity a budou se jim nadále věnovat specializované týmy. Samozřejmě budeme však současně usilovat o to, abychom u stávajících i nových klientů rozšířili portfolio poskytovaných služeb; to je nakonec i jeden ze smyslů aliance.

Co to znamená pro zaměstnance? Bude se propouštět? Změní se nějak struktura managementu, případně seskupení kreativních týmů?

Společnost Mark BBDO prošla „optimalizací“, v jejímž rámci jsme se museli, i když velmi neradi, rozloučit s některými z jejích spolupracovníků, a to i v rámci kreativních týmů. Jak jsem zmínil, nadále však budou fungovat samostatné kreativní týmy obou společností. Zároveň právě díky užší spolupráci Proximity a BBDO chceme do budoucna růst – tudíž je pravděpodobné, že budeme určité specialisty také do týmů doplňovat.

Petr Šec

Působí jako managing director agentury Proximity Prague, kterou v roce 1993 založil. Od března letošního roku má na starosti vedení strategické aliance agentur Proximity a Mark BBDO. Dříve pracoval jako marketingový konzultant.

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni.