Česká pošta zrušila tendr za 45 mil. korun

čtvrtek, 08. května 2014, 09:11 Aktuality, Reklama MediaGuru

Česká pošta zrušila výběrové řízení na dodávku tištěných propagačních a informačních materiálů v hodnotě 45 milionů korun. Důvodem ke zrušení tendr, jenž byl vypsán koncem března, byla skutečnost, že po posouzení zbyla zadavateli k hodnocení jen jedna nabídka.

Předmětem veřejné zakázky byly dodávky tištěných propagačních a informačních materiálů, zejména totemů, wobblerů, plakátů, samolepek, DL letáků, produktových listů, obálek, krabic, dárkových desek, letáků, brožur, cedulek, bloků, kalendářů, desek, dopisů, direct mailů a bannerů.

-kch-