Výrobce Ytongu spouští kampaň s novým sloganem

neděle, 11. května 2014, 06:26 Aktuality, Reklama MediaGuru

Společnost Xella CZ, výrobce stavebních materiálů, mimo jiné například tvárnic Ytong, spustila osvětovou kampaň, v níž chce poukázat na rozdíly mezi šedým a bílým pórobetonem. Zatímco bílý pórobeton se vyrábí z přírodních surovin, jako jsou písek, vápno a voda, šedý obsahuje popílek, průmyslový odpad vzniklý při spalování uhlí, a může tak obsahovat zdraví škodlivé látky. Reaguje tak na výsledky vlastního výzkumu, které ukázaly, že jen zlomek respondentů přemýšlí o tom, jaký vliv mohou mít materiály na zdravé životní podmínky.

Informační kampaň běží v tisku, na internetu a v outdooru. Jejím cílem je odstranit nedostatek znalostí o stavebních materiálech a podtrhnout kvalitu svých produktů. V kampani společnost nově užívá slogan: „Díky barvě znám složení. Vím, z čeho stavím.“

Kreativní koncept pochází od německých agentur Ketchum Pleon a thjnk, komunikaci v České republice zajišťuje PR agentura Pleon Impact. O nákup médií se stará agentura PHD.

-kch-