Češi si v reklamě potrpí na výraznou hudbu

čtvrtek, 05. června 2014, 14:02 Reklama MediaGuru

České spotřebitele naopak v reklamě neoslovují celebrity či ukázky ze života.

Jaká reklama dokáže nejlépe oslovit spotřebitele? Co v reklamě funguje, či naopak nefunguje? A v čem jsou Češi ve svém postoji k reklamě specifičtí? Na všechny tyto otázky se snažila odpovědět analýza výzkumné agentury Millward Brown, kterou na čtvrteční konferenci Insight Summit představila Zuzana Jankovská s Janou Šmejcovou.

Úspěch reklamy je podmíněn dostatečně silnou kreativní ideou, která jednak rezonuje emocionálně, provokuje diskuse, mění pravidla hry, jednak dokáže dostatečně integrovat značku. Za podmínky silné kreativní idey mohou efektivitě reklamy napomoci ještě další elementy. Obecně velmi dobře funguje zapojení humoru, dobré hudby, animovaných postav, celebrit, dětí či zvířátek. Dále se také osvědčuje rychlé tempo reklamy či velmi odlišný kreativní styl. Efektivitu podporuje rovněž začlenění symbolů značky či ukázka používání produktu, například záběry na lidi pijící pivo.

Nicméně to, co platí obecně, neplatí pro každého. Češi vykazují ve svých postojích určitá národní specifika. Například úplně nejvíce ze všech porovnávaných zemí ocení v České republice v reklamě výraznou hudbu.

Výrazná hudba v reklamě
Zdroj: Millward Brown – Global Link TM

Také na české spotřebitele platí v reklamě více než pouhá demonstrace produktu jeho konzumace či používání.

Konzumace výrobku
Zdroj: Millward Brown – Global Link TM

Rovněž Češi ocení v reklamě zvířata, což mají podobné s Rumuny, Poláky nebo třeba s Číňany.

Zvirata v reklame
Zdroj: Millward Brown – Global Link TM

Naopak na české spotřebitele neplatí celebrity. Nemají rádi reklamy, které znázorňují úryvky ze života, například záběry šťastné rodiny ze života. Ani je neoslovují reklamy s dětmi. Hůře jsou na tom děti v reklamě už jen v Maďarsku a Rumunsku.

Děti v reklamě
Zdroj: Millward Brown – Global Link TM

Děti přitom figurují až ve čtvrtině českých reklam, zatímco ve světovém měřítku jen v 19 % z nich. Problém negativního postoje Čechů k dětem v reklamě netkví podle Jany Šmejcové v tom, že by Češi měli děti méně rádi než jiné národy, ale vadí jim klišé, v nichž jsou děti obvykle v českých reklamách zobrazovány. Fungují naopak reklamy, které děti staví do originálních a překvapivých situací, nebo je dokážou zobrazit autenticky.

-kch-