Mediální investice do roku 2038 ovlivní nové trhy

neděle, 01. června 2014, 07:11 Reklama MediaGuru

Dnes vznikající trhy ovlivní vývoj mediálních investic do roku 2038, odhaduje ZenithOptimedia.

V následujících 25 letech dojde k významné změně světové ekonomiky. Dnes vznikající trhy budou výrazně silnější a do popředí se dostane nová skupina zemí, které až dosud nehrály významnější roli. Trhy v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), které byly v roce 2001 označeny za první vlnu vznikajících trhů, budou nadále růst. A brzy se k nim přidají další rozvojové země. Tato skutečnost se promítne rovněž do mediálních investic. Ve své predikci vývoje reklamního trhu do roku 2038 to uvedla společnost ZenithOptimedia.

Země BRIC budou do roku 2030 pravděpodobně vytvářet polovinu světového HDP. Lze očekávat, že ekonomika Číny bude globálně nejvýznamnější a ještě před rokem 2030 předčí výší HDP Spojené státy americké (zdroj: Světová banka). Hned za zeměmi BRIC se nacházejí země CIVETS (Kolumbie, Indonésie, Vietnam, Egypt, Turecko a Jihoafrická republika), které nejlépe reprezentují v současnosti vznikající trhy. Společně budou do roku 2038 tyto země patřit mezi nejvýznamnější aktéry světové ekonomiky. V následujících 25 letech se mají tyto vycházející trhy přetahovat o moc se světovými vyspělými ekonomikami, které se budou i nadále potýkat se zadlužením, uvádí analýza.

Odhad vývoje světové spotřeby, zdroj: OECD
Odhad vývoje světové spotřeby, zdroj: OECD

Čína a Brazílie patří mezi deset největších reklamních trhů na světě a brzy se k nim přidá i Rusko. ZenithOptimedia očekává, že zemím BRIC budou do roku 2038 náležet 23% podíl na reklamních výdajích ve srovnání se 14 % v roce 2013.

Země CIVETS se v současnosti podílejí na globálních výdajích na reklamu 13 %, do roku 2038 se tento podíl podle odhadu zmenší na 10 % vzhledem k tomu, že jejich místo na světové scéně převezme nová vlna vycházejících trhů.

ZenithOptimedia ve své studii identifikovala šest trhů, které tento nový růst reprezentují – trhy přijímající vývoj, jenž v příštích 25 letech změní život, práci i komunikaci místních obyvatel. Pravděpodobně se bude jednat o Peru, Pákistán, Nigérii, Ghanu, Filipíny a Myanmar. Agentura predikuje, že v následujících 25 letech vzrostou globální reklamní výdaje o 212 %. Hlavními důvody tohoto prudkého růstu budou významný nárůst počtu obyvatel, produktivity práce, spotřeby a zvyšující se komercionalizace médií.

Nové trhy s potenciálem reklamního růstu, zdroj: ZenithOptimedia
Nové trhy s potenciálem reklamního růstu, zdroj: ZenithOptimedia
Základní skupiny trhů pro budoucí vývoj, zdroj: ZenithOptimedia
Základní skupiny trhů pro budoucí vývoj, zdroj: ZenithOptimedia

-mav-