Petr Dvořák dostane odměnu v plné výši 2,3 mil. Kč

středa, 18. června 2014, 15:03 Aktuality, TV MediaGuru

Generální ředitel České televize Petr Dvořák dostane za loňský rok odměnu v plné výši, tedy 2,3 milionu korun. Schválila to Rada ČT. Nárok na odměnu po splnění stanovených kritérií vyplývá z Dvořákovy manažerské smlouvy. Bonus ve stejné výši dostal i v předchozím roce. 

Dvořák ve své děkovné řeči uvedl, že televizi nyní čeká řada důležitých kroků, největší změnou bude připravovaná úprava mediálních zákonů. „V rámci změny legislativy bude potřeba prokázat, že ČT je opravdovou institucí veřejné služby, která má respekt v rámci českého trhu i v evropském kontextu. Ty změny odrazí nejen novou digitální skutečnost, ve které se televize pohybuje, ale i budoucí plány, které hodlá zajišťovat," řekl Dvořák. 

V diskusi před schvalováním bonusů radní Jan Prokeš ocenil vyrovnané hospodaření i přijetí účetní závěrky auditorskou firmou bez výhrad. „Z hlediska dodržování rozpočtu i jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že generální ředitel tuto podmínku splnil," uvedl Prokeš. Splnění dalších kritérií podle něj konstatovala již zpráva o činnosti televize v loňském roce, připomněl také spuštění nových kanálů Déčko a ČT art. U kritéria sledovanosti, která skončila na podílu 29,84 procenta diváků starších 15 let, šlo podle něj o drobný rozdíl od předem stanoveného ukazatele. 

"Radní neshledali takové důvody, aby konstatovali, že nebyla v některém bodě splněna potřebná úroveň," dodal Prokeš, a navrhl proto udělit bonus v plné výši. Při konečném hlasování byl proti radní Vratislav Dostál, zdržel se Jan Bednář. 

Dvořákův základní plat činí 230.000 korun měsíčně, což je o 5000 Kč víc, než bral jeho předchůdce Jiří Janeček. Vyšší je také pohyblivá složka mzdy, na roční plný bonus může dosáhnout v případě, že splní 12 kritérií. Jde například o hospodaření televize, které loni skončilo v souladu se schváleným rozpočtem vyrovnané na úrovni 6,78 miliardy korun. Radní Prokeš dnes nicméně naznačil, že bonusový systém, který vychází z platné smlouvy, by se mohl v příštím období změnit. 

Dvořák stojí v čele veřejnoprávní televize od října 2011. 

-čtk-