Accenture: Investice do digitálního marketingu rostou

neděle, 13. července 2014, 07:37 Aktuality, Marketing MediaGuru

Studie společnosti Accenture ukazuje na posílení rozpočtů na digitální marketing. Digitální marketing dnes podle studie tvoří až 75 % marketingových rozpočtů. Zároveň se stoupajícím rozpočtem jdoucím do „digitálu” stoupá i využití dat a analytických nástrojů, které lépe dokáží změřit dopad.

Mezi nejvíce efektivní nástroje digitálního marketingu stále patří e-mail, internetová reklama, optimalizace pro vyhledávače i sociální média. Ve srovnání s rokem 2012 došlo letos podle studie k výraznému poklesu investic do telemarketingu, který je v Česku intenzivně využíván.

„S ústupem pevných linek, nadvládou mobilních telefonů a výrazným přesunem mladších generací na sociální sítě i internet je obvolávání potenciálních zákazníků něčím, čemu by se dalo říct, že pochází z minulého století,” uvedla Kateřina Holnová, CEO společnosti Effectix.com.

Vliv mobilních technologií potvrzuje i studie Accenture - sedm z deseti marketérů ve věku pod padesát let věří, že mobilní technologie jsou důležitým kanálem pro zásah zákazníků a potenciálních zákazníků. Ale pouze pět z deseti marketérů ve věku nad 51 let věří v totéž.

„Digitální technologie, internet, mobilní telefony a tablety dnes kladou nebývalé nároky na uživatelskou zkušenost,” upozorňuje Robert Junek, vedoucí konzultantů společnosti Effectix.com. „Vše je dnes daleko lépe měřitelné, a pokud chcete být v digitálním marketingu opravdu úspěšní, musíte umět reagovat v reálném čase, dokázat využít všechny dostupné kanály a v první řadě myslet na uspokojení zákazníka,” dodává.

-mav-